KONTAKT

Sídlo zväzu
Slovenský zväz karate
Junácka 6
832 80 Bratislava
Telefonický kontakt
02/49249 132
0903 692 095

18th CROATIA OPEN

18th CROATIA OPEN

(28.9. - 30.9.2018)

 

 

Dňa 28.9. - 30.9.2018 sa v Chorvátsku, v Rijeke uskutočnil 18. ročník Croatia Open Karate, ktorý je pre kategórie kadetov, juniorov, U21 a seniorov zaradený ako nominačný turnaj na Majstrovstvá sveta seniorov 2018 (Madrid, Španielsko) a zároveň na Majstrovstvá Európy kadetov, juniorov a U21 2019 (Aalborg, Dánsko).


Výsledky našich reprezentantov:

/sportdata.org/

 

 

1.miesto - D. Balciarová - Kata Seniors Female

1.miesto - J. E. Smoliga - Kata U21 Male

1.miesto - A. Vlasáková - Kumite Cadets Female -54kg

1.miesto - M. Mácha - Kumite Cadets Male -57kg

1.miesto - M. Janovčík - Kumite Cadets Male +70kg

1.miesto - P. Šebok - Kumite Juniors Male -76kg

1.miesto - D. Podsklan - Kumite U21 Male -75kg

 

 

2.miesto - M. Rebro - Kata Cadets Male

2.miesto - R. Hrčka - Kata Juniors Male

2.miesto - P. Szolár - Kata U21 Male

2.miesto - K. Bruňanská, N. Jakubechová, V. Vaňová - Kata Team Cadets and Juniors Female 

2.miesto - V. Semaníková - Kumite Seniors Female -61kg

 

 

3.miesto - N. Merašická - Kata Seniors Female

 

3.miesto - A. Ovečková - Kata Seniors Female

3.miesto - A. Štelcl - Kata Cadets Male

3.miesto - J. Pišta - Kata Juniors Male

3.miesto - Ľ. Bačíková, N. Merašická, E. Brázdová - Kata Team Seniors Female

3.miesto - H. Kuklová - Kumite Seniors Female -55kg

3.miesto - D. Veisová - Kumite U21 Female -50kg

3.miesto - A. Tvrdoň - Kumite Cadets Male -57kg

3.miesto - A. Chudík - Kumite Cadets Male -57kg

3.miesto - J. Černický - Kumite Cadets Male -63kg

3.miesto - A. Tvrdoň - Kumite Juniors Male -55kg

3.miesto - M. Šimun - Kumite Juniors Male -68kg

 

3.miesto - M. Homola - Kumite Seniors Male -67kg

 

3.miesto - P. Bitto - Kumite Seniors Male +84kg

3.miesto - A. Gyurik - Kumite U21 Male -84kg

3.miesto - P. Bitto - Kumite U21 Male +84kg

3.miesto - A. Jóba - Kumite U21 Male +84kg

 

 

Nominácia reprezentantov bola doplnená:

 

Kata kadetky: Mrázová L. (Ekonóm TN), Bruňanská K. (ŠŠK Prievidza)

Kata juniorky: Jakubechová N. (ŠŠK Prievidza)

Kata kadeti: Rebro M. (ŠŠK BA), Šlehofer R. (ŠŠK BA)

Kata seniori: Smoliga J. E. (KK Nové Zámky)

Kumite kadetky +54 kg: Naňová L. (KK Kumade TO)

Kumite juniorky -53 kg:  Schlettová D. (Rapid BA)

Kumite juniorky -59 kg: Nehilová M. (CMK BB)

Kumite juniorky +59 kg: Bryndzová M. (KK Junior PO)

Kumite U21 -61 kg: Láliová V. (CMK BB)

Kumite seniorky - 55 kg: Kuklová H. (AC UNIZA Žilina)

Kumite seniorky - 61 kg: Hrnková S. (AC UNIZA Žilina)

Kumite kadeti -57 kg: Tvrdoň A. (ŠŠK BA)

Kumite kadeti -63 kg: Loch L. S. (Farmex NR)

Kumite kadeti -70 kg: Kačírek Š. (KKK KE)

Kumite juniori -61 kg: Hauser I. (IGLOW SNV), Demský Ľ. (KKK KE), Jurík M. (Farmex NR)

Kumite juniori -76 kg: Divílek P. (ŠŠK)

Kumite juniori +76 kg: Szabo K. (Kachi NR)

Kumite seniori +84 kg: Bitto P. (Slovšport TT)

 

 

Bulletin turnaja

 

!!! Nominovaní reprezentanti - svoju účasť, alebo v prípade svojej neúčasti treba písomne nahlásiť do 18.9.2018 (UTOROK) trénerovi štátnej reprezentácie Petrovi Mackovi na macko@karate.sk, spôsobom:


MENO,PRIEZVISKO - KATEGÓRIA - POTVRDENIE ÚČASTI/NEÚČASTI

!!! Prípadnú zmenu kategórie (vekovej, váhovej) treba obratom nahlásiť na macko@karate.sk !!!


!!! Nominovaní rezprezenti, ktorí nepotvrdia svoju účasť písomne mailom na macko@karate.sk, do 18.9.2018 (UTOROK), budú nahradení ďalšími reprezentantami !!!

 

 

Nominácia reprezentantov:

Nominácia reprezentantov môže byť doplnená.

 

Kata kadetky: Vlasáková A. (Ekonóm TN), Čukanová M. (Rapid BA), Kubišová E. (Ekonóm TN)

Kata kadeti: Hrčka R. (ŠŠK BA), Štelcl A. (Metropol KE)

Kata juniorky: Vaňová V. (ŠŠK Prievidza)

Kata juniori: Pišta J. (Slovšport TT), Duhan D. (ŠŠK BA)

Kata U21: Vaňušaniková J. (ŠŠK BA), Brázdová E. (ŠŠK Prievidza), Merašická N. (ŠŠK Prievidza)

Kata U21 muži: Szolár P. (Budokan ZV), Šípek M. (KK Nové Zámky), Smoliga J. E. (KK Nové Zámky)

Kata seniorky: Ovečková A. (Tekdan BA), Balciarová D. (Dukla BB), Vaňušaniková J. (ŠŠK BA), Brázdová E. (ŠŠK Prievidza), Merašická N. (ŠŠK Prievidza)

Kata seniori: Fabian P. (Dukla BB), Szolár P. (Budokan ZV), Šípek M. (KK Nové Zámky), Smoliga J. E. (KK Nové Zámky)

 

Kata družstvá kadetky - juniorky:

Bruňanská K. - Jakubechová N. - Vaňová V. (ŠŠK Prievidza)

Mrázová L. - Vlasáková A. - Kubišová E. (Ekonóm TN)

Kata družstvá kadeti - juniori:

Rebro M. - Šlehofer R. - Hrčka R. (ŠŠK BA)

Páleš R. - Oravec A. - Juríček V. (Real TN)

Kata družstvá seniorky:

Bačíková Ľ. - Merašická N. - Brázdová E. (ŠŠK Prievidza)

 

Kumite kadetky - 47 kg: Mrázová L. (Ekonóm TN), Herditzka M. (UPJŠ KE)
Kumite kadetky - 54 kg: Schlettová D. (Rapid BA), Herditzka V. (UPJŠ KE), Vlasáková A. (Ekonóm TN), Melišová E. (DRAP Partizánske), Vargová N. (Torashiro NR)

Kumite kadetky +54 kg: Bakayová Z. (Torashiro NR)


Kumite kadeti - 52 kg: Čiaky M. (CMK BB), Masaryk S. (ŠŠK BA), Černický J. (Iglow SNV)

Kumite kadeti - 57 kg: Mácha M. (KATSUDO Sabinov), Chudík A. (SHIHAN Poprad)

Kumite kadeti - 63 kg: Černický J. (Iglow SNV), Jalowiczor M. (Shihan PO), Melicher M. (ŠŠK BA)

Kumite kadeti - 70 kg: Kešelák D. (Iglow SNV), Poliak J. (CMK BB)

Kumite kadeti +70 kg: Bagaev M. (ŠŠK BA), Janovčík M. (Iglow SNV)

 

Kumite juniorky - 48 kg: Šimčíková K. (Katsudo Sabinov)
Kumite juniorky - 53 kg: Kotruchová T. (CMK BB), Petrovičová L. (CMK BB), Krošláková M. (Kumade TO), Rajčanová N. (MŠK Žiar n/Hronom)

Kumite juniorky - 59 kg: Palinkášová L. (Farmex NR), Zimnikovalová Z. (Iglow SNV)

Kumite juniorky + 59 kg: Krivdová S. (Iglow SNV), Smižanská J. (Rapid BA)

 

Kumite juniori - 55 kg: Tvrdoň A. (ŠŠK BA)

Kumite juniori - 61 kg: Štetina J. (Spartak Myjava)

Kumite juniori - 68 kg: Maroši D. (ŠŠK BA), Šimun M. (ŠŠK BA), Pápay M. (Farmex NR)

Kumite juniori - 76 kg: Čela A.N. (MŠK Žiar n/Hronom), Vanka Z. (MŠK Žiar n/Hronom), Šebok P. (Farmex NR), Pavlák M. (Farmex NR), Bagita D. (Farmex NR), Gama K. (ŠŠK BA)

Kumite juniori +76 kg: Schwartz R. (Union KE)

 

Kumite U21 - 50 kg: Spálová T. (ŠŠK BA), Veisová D. (MŠK Žiar n/Hronom)

Kumite U21 - 55 kg: Bogárová D. (Dukla BB), Kuklová H. (AC UNIZA Žilina)

Kumite U21 - 61 kg: Hrnková S. (AC UNIZA Žilina)

Kumite U21 - 68 kg: Tapajčíková T. (CMK BB)

Kumite U21 + 68 kg: Adamová S. (KATSUDO Sabinov), Jelžová N. (MŠK Žiar n/Hronom)

 

Kumite U21 muži - 60 kg: Imrich D. (IGLOW SNV), Duška E. (Farmex NR)

Kumite U21 muži - 67 kg: Hajdu M. (ŠŠK BA), Tapajčík S. (CMK BB), Riedl D. (CMK BB)

Kumite U21 muži - 75 kg: Podsklan D. (Dukla BB), Džačovský Ľ. (CMK BB)

Kumite U21 muži - 84 kg: Gyurik A. (Rapid BA), Fedor M. (KKK KE)

Kumite U21 muži + 84 kg: Bitto P. (Slovšport TT), Jóba A. (Taiyó Kolárovo)

 

Kumite seniorky - 50 kg: Kováčiková L. (CMK BB)

Kumite seniorky - 55 kg: Semaníková V. (Rapid BA), Ťažká L. (MP Brezno)

Kumite seniorky - 61 kg: Macejková I. (Dukla BB), Pillárová V. (KKK KE), Semaníková V. (KATSUDO Sabinov), Nováková E. (AC UNIZA Žilina)

Kumite seniorky - 68 kg: Kopúňová M. (Dukla BB)

Kumite seniorky + 68 kg: Tatárová D. (Dukla BB), Kubalová Z. (Rapid BA), Jombíková K. (CMK BB)

 

Kumite seniori - 67 kg: Homola M. (Dukla BB)

Kumite seniori - 75 kg: Lieskovský M. (Rapid BA), Podsklan D. (Dukla BB), Džačovský Ľ. (CMK BB)

Kumite seniori - 84 kg: Gyurik A. (Rapid BA)

Kumite seniori + 84 kg: Jóba A. (Taiyó Kolárovo)

 

 

Organizačné informácie:


Odchod na turnaj pre KUMITE : 27.9.2018 ŠTVRTOK:

 

- z Nitry o 22:45 hod.  - stretnutie reprezentantov (parkovisko pri veľkom kruhovom objazde na Štúrovej ul., vedľa predajne Jutex)
              o 23:00 hod.  - odchod autobusu

 

- z Bratislavy o 00:00 hod. (polnoc)  - odchod autobusu (pri Dome Športu, Junácka ul. 6, vedľa Polusu)

 

Predpokladaný návrat z turnaja je v SOBOTU 29.9.2018 v nočných hodinách.

 

Odchod na turnaj pre KATA : 29.9.2018 SOBOTA:

 

- z Nitry o 6:30 hod. - odchod autobusu (parkovisko pri veľkom kruhovom objazde na Štúrovej ul., vedľa predajne Jutex)

- z Bratislavy o 8:00 hod. - odchod autobusu (pri Dome Športu, Junácka ul. 6, vedľa Polusu)

 

Predpokladaný návrat z turnaja je v NEDEĽU 30.9.2018 v nočných hodinách.

 

 

Účastnícky poplatok je 60 € (treba zaplatiť pri nástupe do autobusu).

 

Podmienkou účasti na turnaji je uzavretie športovej poistky na deň turnaja (28.9.-30.9.2018) ako aj cestovné poistenie na dni 27.9.-1.10.2018.


!!! Účastníci musia mať platný cestovný pas, alebo občiansky preukaz + splnomocnenie na cestu do zahraničia pre osoby mladšie ako 18 rokov !!!

 

Pre osoby mladšie ako 18 rokov je potrebné, aby si priniesli so sebou SPLNOMOCNENIE NA CESTU DO ZAHRANIČIA, ktoré pri odchode odovzdajú trénerom.


Splnomocnenie je potrebné mať vyplnené v slovenskom aj v anglickom jazyku. Nie je potrebné overenie notárom.

 

splnomocnenie dieťa_SVK

splnomocnenie dieťa_ENG

 

KUMITE:

- reprezentanti AKKB, BÚK, Západoslovenského zväzu karate

je potrebné splnomocniť trénera - PETRA MACKA

údaje na trénera

 

- reprezentanti Stredoslovenského zväzu karate

je potrebné splnomocniť trénera - TOMÁŠA KLEMANA

údaje na trénera

 

- reprezentanti VÚKABU, Tatranskej únie

je potrebné splnomocniť trénera - JOZEFA SEMANÍKA

údaje na trénera

 


KATA:

- je potrebné splnomocniť trénera - PETRA BAĎURU

údaje na trénera