KONTAKT

Sídlo zväzu
Slovenský zväz karate
Junácka 6
832 80 Bratislava
Telefonický kontakt
02/49249 132
0903 692 095

Ľubovňa Open Cup 2017


ĽUBOVŇA OPEN CUP 2017

STARÁ ĽUBOVŇA, S L O V E N S K O

 

Výsledky turnaja

Bodová štatistika

Medailová štatistika

 

 

Dátum: 7. október 2017 (sobota)

Miesto: Športová hala, Tehelná 1 Stará Ľubovňa

 

Registrácia: https://www.sutazekarate.sk/sutaze_sutazinf.php?sutaz=59

 

Propozície turnaja