KONTAKT

Sídlo zväzu
Slovenský zväz karate
Junácka 6
832 80 Bratislava
Telefonický kontakt
02/49249 132
0903 692 095

2.kolo AKKB

Asociácia karate klubov Bratislava

AKKB

2. kolo Bratislavského pohára v karate - 2024

otvorené Majstrovstvá Bratislavy ml.kadetov, kadetov, juniorov a U21 otvorený turnaj detí a žiakov a seniorov

 

(turnaj je otvorený aj pre oddiely a kluby z iných regiónov, podmienkou je členstvo v SZK)

 

Dátum: 23. marec 2024 (sobota)

Miesto konania: ŠPORTOVÁ HALA MALINA, Sasinkova 901/2, 901 01 Malacky

 

 

Výsledky turnaja

 


Organizátor: Slovenský zväz karate

Usporiadateľ: Asociácia karate klubov Bratislava / Telovýchovná jednota STROJÁR MALACKY

 

Začiatok súťaže: 9:00 hod.

 

Registrácia:

Online registrácia bude uzavretá 20.03.2024 (streda) do 24:00 hod.!

 

https://sutazekarate.sk/sutaze_sutazinf.php?sutaz=690

 

Propozície