KONTAKT

Sídlo zväzu
Slovenský zväz karate
Junácka 6
832 80 Bratislava
Telefonický kontakt
02/49249 132
0903 692 095

2.ročník pohára SŠŠ v Banskej Bystrici v karate

 Pohára SŠŠ v Banskej Bystrici v karate - 2. ročník

 

Výsledky turnaja

 

-----------------------------------------------------

 

Dátum:               Sobota 19. februára 2022 13:00
E-Registrácia:    do 15.2.2022 - www.sutazekarate.sk 19.1 - 15.2. 2022
Miesto:               Športová hala SŠŠ , Tr. SNP 54 , Banská Bystrica 97401
Štartovné:         20,00EUR

 

Počet účastníkov obmedzený podľa aktuálnych covid opatrení

 

Zaplatenie štartovného do 17.2.2022 na účet ŠK CMK BB SK68 1100 0000 0026 2177 9300 do poznámky názov klubu

 

Propozície