KONTAKT

Sídlo zväzu
Slovenský zväz karate
Junácka 6
832 80 Bratislava
Telefonický kontakt
02/49249 132
0903 692 095

Karate 1 Youth League Limassol 2021

Karate 1 Youth League Limassol 2021

Limassol/Cyrpus - 4. až 6. júna 2021

 

Bulletin

Karate 1 Youth League Limassol 2021


Organizácia turnaja zo strany SZK:


1. Dopravu a ubytovanie si každý organizuje samostatne - individuálne, alebo na klubovej úrovni.

2. Turnaj je podporovaný zo strany SZK zabezpečením trénerskej podpory.

3. Turnaj je zaradený v pláne prípravy na ME kadetov, juniorov, U21 2021 (20. - 22.8.2021, Tampere / Fínsko)