KONTAKT

Sídlo zväzu
Slovenský zväz karate
Junácka 6
832 80 Bratislava
Telefonický kontakt
02/49249 132
0903 692 095

Majstrovstvá Slovenskej republiky seniorov jednotlivcov a družstiev 2024

Majstrovstvá Slovenskej republiky

seniorov jednotlivcov a družstiev 2024

 

Výsledky turnaja

 

 

 

Dátum: 2. marec 2024  - Sobota - od 09.00 hod.  

  

Miesto konania: Rates Aréna, Neresnícka cesta 13, 960 01 Zvolen /odbočiť pri Slovnafte/

                                  

Organizátor: Slovenský zväz karate, Junácka 6, 832 80  Bratislava  

 

Štartovné: 18,- € za pretekár, 30,- € za družstvo

 

Online registrácia bude možná do 28.2. 2024 (STREDA) do 24:00 hod.!

 

NOVINKA!

            Štartovné sa bude uhrádzať prevodom na účet SZK až po skončení súťaže, najneskôr však do 3 pracovných dní (platba v hotovosti na mieste nie je možná). Komisia ŠTK zverejní po súťaži každému klubu v informačnom systéme v klubovom konte, v záložke SúťažeKARATE skutočný počet pretekárov na základe aktualizovanej súpisky zo dňa súťaže. Podklady k platbe budú uvedené na konci Súpisky z danej súťaže. Pri úhrade  uveďte do poznámky názov klubu a súťaže. Pozor, ak klub neaktualizuje súpisku, t.j. u komisii ŠTK neodhlási pretekárov, ktorí sa súťaže nezúčastnia, najneskôr 90 minút pred začatím príslušnej kategórie, títo pretekári budú započítaní do súpisky na výpočet úhrady štartovného.

 

 

Súťaže sa môžu zúčastniť len pretekári-členovia SZK, ktorí sú zaregistrovaní v príslušných kluboch v informačnom systéme SZK: www.szk-info.sk .


Registrácia pretekárov pre všetky kategórie bude prebiehať ONLINE cez klubové kontá na www.szk-info.sk (v záložke SúťažeKARATE).


V prípade potreby pomoci s registráciou kontaktujte sa na: Ľubomír Striežovský - 0948 020 527, prípadne Ľubor Setnický - 0903 910 905.

 

 

 Propozície