KONTAKT

Sídlo zväzu
Slovenský zväz karate
Junácka 6
832 80 Bratislava
Telefonický kontakt
02/49249 132
0903 692 095

Memorijalni Karate Cup, Slavonski_Brod

Dňa 20.10.2019 sa v chorvátskom Slavonskom Brode uskutočnil v poradí už 26. ročník Memory Karate Cup.

 

Výsledky našich reprezentantov:

Výsledky turnaja

 

 

Nominácia reprezentantov:

VANKA ZDENKO                  - kumite muži - 75 kg + BRH
VACLAVIKOVA MICHAELA  - kumite juniorky - 59 kg

                                           - kumite seniorky - 55 kg
KLACAN PATRIK                 - kata kadeti

GALUEV VLADIMIR             - kata 10-11 orange - green belt, kata 10-11

                                          - kata 12-13

                                          - kumite 10-11 -34 kg

JELINEK STANISLAV          - kumite kadeti + 70 kg

SLIVKOVA JULIETTE          - kumite 12-13 - 50 kg

 

Potvrdili svoju neúčasť:

KABACOVA NIKOLA            - kumite ženy - 55 kg + BRH
LALIOVA VIKTORIA            - kumite ženy - 68 kg + BRH

 

Organizačné informácie:

 

Odchod výpravy je 19.10.2019 (SOBOTA) o 9:00 z Domu Športu v Bratislave.

 

Predpokladaný návrat z turnaja je v NEDEĽU 20.10.2019 v nočných hodinách pred Dom športu.

 

Podmienkou účasti na turnaji je uzavretie športovej poistky na deň turnaja (20.10.2019) ako aj cestovné poistenie na dni 19.-21.10.2019.


!!! Účastníci musia mať platný cestovný pas, alebo občiansky preukaz !!!

 

Pre osoby mladšie ako 18 rokov je potrebné, aby si priniesli so sebou SPLNOMOCNENIE NA CESTU DO ZAHRANIČIA, ktoré pri odchode odovzdajú trénerom.

Splnomocnenie je potrebné mať vyplnené v slovenskom aj v anglickom jazyku. Nie je potrebné overenie notárom.

 

Splnomocnenie na sprevádzanie dieťaťa

 

Bulletin turnaja