KONTAKT

Sídlo zväzu
Slovenský zväz karate
Junácka 6
832 80 Bratislava
Telefonický kontakt
02/49249 132
0903 692 095

Karate 1 Premier League Fujairah/UAE 2022

Karate1 Premier League, Fujairah 2022

18. - 20. 2. 2022

 

Výsledky našich reprezentantov

 

WKF videa na youtube

Karate1 Premier League Fujairah 2020

-------------------------------------------------------------------------------

3.miesto

DOMINIKA TATÁROVÁ - kumite ženy + 68 kg

 

počet pretekárov v kategórii: 25

 

https://www.sportdata.org/wkf/set-online/popup_mitschrift_main.php?popup_action=mitschriftcatxml&catid=42&verid=570

 

GRATULUJEME !!!

 

 

 

 

----------------------------------------------------------------------

 

 

Vzhľadom na nepredvídateľnú situáciu ohľadne pandémie COVID-19 a s tým spojené komplikácie a obmedzenia pri organizovaní účasti na tomto turnaji, bude postup pri zabezpečení účasti nasledovný:

 

Všetkým reprezentantom, ktorí nie sú zaočkovaní doporučujeme absolvovať očkovanie, viď možnosť očkovania v nasledovnom odkaze:

https://www.karate.sk/1624/moznost-ockovania

nakoľko doklad o zaočkovaní môže byť podmienkou účasti a rovnako podmienkou na vyhnutie sa povinnej karanténe po návrate do SR.

 

1. Dopravu a ubytovanie si každý organizuje samostatne - individuálne, alebo na klubovej úrovni.

 

2. Na vyžiadanie zabezpečuje SZK registráciu v 1. fáze

(končí 26.12.2021 o 12:00) - pretekári v Top 32 vo WKF Rankingu (žiadosti o prihlásenie zo strany SZK je potrebné poslať na mail: macko@karate.sk).

 

Reprezentanti prihlásení v 2. a 3. fáze sa registrujú individuálne.

 

Aktuálny WKF Ranking k 1.12.2021:

http://accreditation.qtixx.com/wkfranking/ranking_main.php?hidemenu=true&hidedob=true&numberofranked=100&ranking_category=0&enddate=2021-12-01

 

General Rules:
Only athletes in the first 100 positions of the WKF ranking valid on the first day of registration are allowed to participate as long as the number of entries in a category does not exceed the maximum of 32 entries.


In all Karate 1 Premier League events it is mandatory for athletes to wear their Karategi with BLUE and RED embroidery on the shoulders.
All entries will be on a waiting list until the PayPal payment is completed. Unpaid entries will be removed from the waiting list after 60 minutes.


Registration Phases:
1st phase: 2021-12-11 12:00 to 2021-12-26 12:00 (GMT +0)

- Registration only by NFs via WKF SportsID System (https://wkf.sportsid.org) for athletes classified between the positions 1 and 32 (included) in WKF Ranking (1st week of registration). No limit of athletes per NF.
- Open registration for athletes classified between the positions 1 and 32 (included) in WKF Ranking (2nd week of registration). No limit of athletes per country. 2021-12-19 12:00 to 2021-12-26 12:00 (GMT +0)

2nd phase: 2021-12-27 12:00 to 2022-01-10 12:00 (GMT +0)
Open registration for athletes ranked between positions 33 and 64 (included) of WKF Ranking. (next two weeks). No limit of athletes per country.
3nd phase: 2022-01-11 12:00 to 2022-02-03 12:00 (GMT +0)
Open inscription for competitors ranked between positions 65 and 100 (included) of WKF Ranking. No limi t of athletes per country.

 

3. Turnaj je zaradený v pláne prípravy na ME seniorov 2022 (ak by došlo k zhoršeniu pandemickej situácie, môže byť plán prípravy zmenený).