KONTAKT

Sídlo zväzu
Slovenský zväz karate
Junácka 6
832 80 Bratislava
Telefonický kontakt
02/49249 132
0903 692 095

Karate 1 Premier League Moskva/Rusko 2021

Karate 1 Premier League - Moskva / Rusko

01. - 03.10.2021

 

 

Vzhľadom na nepredvídateľnú situáciu ohľadne pandémie COVID-19 a s tým spojené komplikácie a obmedzenia pri organizovaní účasti na tomto turnaji, bude postup pri zabezpečení účasti nasledovný:

 

Všetkým reprezentantom, ktorí nie sú zaočkovaní doporučujeme absolvovať očkovanie,

viď možnosť očkovania v nasledovnom odkaze:

https://www.karate.sk/1624/moznost-ockovania

nakoľko doklad o zaočkovaní môže byť podmienkou účasti a rovnako podmienkou na vyhnutie sa povinnej karanténe po návrate do SR.

 

1. Dopravu a ubytovanie si každý organizuje samostatne - individuálne, alebo na klubovej úrovni.


2. Na vyžiadanie zabezpečuje SZK registráciu v 1. a v 2. fáze - pretekári v Top 50 vo WKF Rankingu (termín na podanie žiadosti o prihlásenie zo strany SZK je potrebné poslať najneskôr do 23.8.2021 - pondelok na mail: macko@karate.sk).

 

Aktuálny WKF Ranking k 1.8.2021:

http://accreditation.qtixx.com/wkfranking/ranking_main.php?hidemenu=true&hidedob=true&numberofranked=50&ranking_category=0&enddate=2021-08-01

 

3. Reprezentanti prihlásení v 3. fáze sa registrujú individuálne.


POZOR !!!

V 3. fáze sa môžu prihlasovať pretekári v Top 200 vo WKF Rankingu platného k 1.8.2021 (limit na 1 kategóriu je max. 64 súťažiacich).

 

4. Reprezentanti, ktorí sa turnaja zúčastnia samostatne majú možnosť požiadať o refundáciu svojich nákladov.

 

- členovia TOPtímu - 100 % náklady na turnaj budú hradené z TOPtímových prostriedkov reprezentanta

 

Ostatní reprezentanti podľa postavenia vo WKF Rankingu:
- do 32. miesta v Rankingu - SZK hradí 100 % nákladov reprezentanta
- od 32 - do 200. miesta v Rankingu - SZK hradí min. 50 % nákladov reprezentanta (ak táto podpora nebude z rozhodnutia VV zvýšená)

 

5. Turnaj je podporovaný zo strany SZK zabezpečením trénerskej podpory.

 

6. Turnaj je zaradený v pláne prípravy na MS seniorov 2021 (ak by došlo k zhoršeniu pandemickej situácie, môže byť plán prípravy zmenený).