KONTAKT

Sídlo zväzu
Slovenský zväz karate
Junácka 6
832 80 Bratislava
Telefonický kontakt
02/49249 132
0903 692 095

M-SR U21, juniorov, dorastencov, ml. dorastencov (jednotlivcov a družstiev) 2017

MAJSTROVSTVÁ SLOVENSKEJ REPUBLIKY 2017

JEDNOTLIVCOV A DRUŽSTIEV

U21, JUNIOROV, DORASTENCOV A ML.DORASTENCOV

 

VÝSLEDKY:

 

 

Poradie pretekárov MSR 2017   juniorov a dorastencov 2.12.2017 Trnava

Medailová štatistika MSR 2017   juniorov a dorastencov 2.12.2017 Trnava

Štatitika účasti  MSR 2017   juniorov a dorastencov 2.12.2017 Trnava

 

 

 

Propozície

 

!!! POZOR!!!

Zmena kategórii KATA družstvá kadetov a juniorov. Kategórie 14-15 r. a 16-17 r. sa zlúčili do jednej novej kat. ,,KATA Družstvá kadeti/ky - juniori/rky 14-17r.,,

Prosím o pozornosť pri registrácii.

 

 

 

Finálny rebríček po 2. SP a víťazi SP :

Finálny rebríček po2.SP a víťazi SP:

 

Štartovná listina na MSR 2017:

 

!!! NOVÉ29.11.2017 -KOMPLETNÁ  štartovná listina !!!

Štartovná listina na MSR

 

Postupy za jednotlivé regióny na MSR 2017:

Postupy za jedntolivé regióny posielať na adresu : luborseticky@gmail.com

Postupy posielať vo formáte xlsx v priloženej šablóne.

Šablóna NA STIAHNUTIE vo formáte xlsx (excel)

 

Dátum: 2.decembra  2017  - Sobota – od 09:00 hod.

Miesto konania: TRNAVA, Mestská športová hala, Rybníkova 15  

Usporiadateľ: Slovšport Trnava

                          Renáta Gašparovičová

                          tel.: 0905/440277                              

E-mail:  gasparovicova@karateslovsport.sk

Organizátor:  SZK

Štartovné: 15,- EUR  za pretekára,  20,- EUR  za družstvo 

 

Dôležité upozornenia-neprehliadnite !!!

1.Súťaže sa môžu zúčastniť len pretekári-členovia SZK, ktorí sú zaregistrovaní v príslušných kluboch v informačnom systéme SZK: www.szk-info.sk

2.REGISTRÁCIA  pretekárov PRE VŠETKY  kategórie bude prebiehať ONLINE  na  stránke  www.sutazekarate.sk , podľa návodu v sekcii POPIS/AKO TO FUNGUJE.

            V prípade potreby pomoci s registráciou kontaktujte sa na:

Ľubomír Striežovský – 0948/020527, prípadne Ľubor Setnický - 0903/910905

            Pri online registrácii sa prosím riadte pokynmi na stránke www.sutazekarate.sk, v sekcii POPIS/AKO TO FUNGUJE, a venujte PROSÍM zvýšenú pozornosť pri zadávaní údajov do systému. 

           Online registrácia bude uzavretá 1.12.2016 o 24:00 hod.!

Dodatočné registrácia v mimoriadnych prípadoch, respektíve zmeny budú možné len prostredníctvom zástupcov klubov  v deň súťaže při stolíku ŠTK.

POZOR – nahranie pretekárov do systému je možné len cez klubové kontá na www.sutazekarate.sk. Len pretekári nahraní v klubovom konte môžu byť na súťaži doregistrovaní.

– pretekári musia byť zaregistrovaní  na  stránke  www.sutazekarate.sk pod hlavičkou svojho klubu. Nová registrácia po uzavretí online registrácie nie je možná.

Propozície a info o súťaži nájdete tu - http://www.sutazekarate.sk/....

 

3. VÁŽENIE A KONTROLA PREUKAZOV jednotlivých pretekárov do kategórií kumite, bude prebiehať priamo po nástupe na tatami pred začiatkom zápasov pre danú kategóriu – NEBUDE POTREBA SA PRÍSŤ VÁŽIT V DEŇ SÚŤAŽE KU  STOLÍKU ŠTK.

 

!!!! Pretekári majú možnosť sa  individuálne prevážiť počas súťaží Kata pri stolíku ŠTK, aby prípadne nahlásili zmenu váhy. Ak pretekár pred  začatím svojej kategórie nenaváži správnu hmotnosť bude DISKVALIFIKOVANÝ!!!

            Tolerancia hmotnosti sa upravuje na 2000 gramov. Pretekári sa musia vážiť minimálne v karate gi. Na váženie môžu nastúpiť bez opasku a všetkých chráničov, alebo aj s opaskom a chráničmi ak sa zmestia do hmotnostnej tolerancie 2000 gramov.

 

4.   V prípade ak bude v kategórii menej ako 5 pretekárov budú prebiehať zápasy systémom každý a každým.

5. Pretetekári môžu mať na karate gi označenie klubovej príslušnosti, alebo reklamy v zmysle pravidel.

6. Do kumite kategórií starší juniori a staršie juniorky boli doplnené kategórie OPEN.

SÚŤAŽ DRUŽSTIEV:

1.  Súťaž družstiev v jednotlivých vekových kategóriách bude nasledovať bezprostredne 

     po ukončení súťaží  jednotlivcov  v danej  vekovej kategórii.

2.  Každý klub môže do jednotlivých vekových kategórií postaviť len jedno družstvo.

3.  Kategória kumite starší juniori – U21 bude zaradená do programu ako prvá v súťaži kumite.

4.  Vyhlasovanie víťazov bude prebiehať bezprostredne po ukončení každej kategórie vrátane kategórií kata.

5.  Slávnostné otvorenie o cca 13:00

6.  Na slávnostnom otvorení bude vyhlasovanie víťazov Slovenského pohára.

7.   Jednotliví pretekári a družstvá budu zaprezentovaní až po zaplatení štartovného a preukázaní sa dokladom o zaplatení pri stolíku ŠTK.              

 

Program: Viď. propozície

 

JEDNOTLIVCI

Kategória:

Vek:

Kata

Kumite

Kumite čas [sec]

Starší juniori

18-20 rokov

+

-60, -67, -75, -84, +84 kg, OPEN

120(180)

Staršie juniorky

18-20 rokov

+

-50, -55, -61, -68, +68 kg, OPEN

120

Juniori

16-17 rokov

+

-55, -61, -68, -76, +76 kg

120

Juniorky

16-17 rokov

+

-48, -53, -59, +59 kg

120

Dorastenci

14-15 rokov

+

-52, -57, -63, -70, +70 kg

120

Dorastenky

14-15 rokov

+

-47, -54, +54 kg

120 (90)

Ml. dorastenci

12-13 rokov

+

-40, -45, -50, -55, +55 kg

120 (90)

Ml. dorastenky

12-13 rokov

+

-40, -45, -50, +50 kg

120 (90)

 


DRUŽSTVÁ

Kategória:

Vek:

Kata

Kumite čas [sec]

Starší juniori

18-20rokov

+

120(180)

Staršie juniorky

18-20rokov

+

120

Juniori

16-17rokov

14-17rokov

120

Juniorky

16-17rokov

14-17rokov

120

Dorastenci

14-15rokov

14-17rokov

120

Dorastenky

14-15rokov

14-17rokov

120

Ml. dorastenci

12-13rokov

+

120

Ml. dorastenky

12-13rokov

+

120

 

 

 

 

 

 

 

 

Systém súťaže JEDNOTLIVCI:

Štart na základe štartovnej listiny!!!

Súťažiaci  môžu štartovať vzhľadom na stupeň technickej vyspelosti (STV) bez obmedzenia.

Podľa platného súťažného poriadku,  pravidlá  WKF s dodatkom SZK. Vylučovací s repasážou.

V prípade štartu menej ako 5 pretekárov – každý s každým (Round Robin systém).

Ostaršenie  v kata aj  kumite je  maximálne o 1 rok (pretekár musí dokladovať).   

Povolený je jeden štart v kata a jeden štart v kumite.

Vekové kategórie sa menia dňom dovŕšenia príslušnej vekovej hranice v deň súťaže.

Platná lekárska prehliadka stará max. 1 rok. Platný preukaz SZK.

 

Systém súťaže DRUŽSTVÁ:            

Podľa platného súťažného poriadku, pravidlá WKF s dodatkom SZK. Vylučovací s plnou repasážou.

Ostaršenie povolené max.o 1 rok pre kumite. V súťaži kata družstiev je povolené rôzne vekové zloženie pretekárov, pričom družstvo kata musí štartovať vo vekovej kategórii podľa najstaršieho pretekára v družstve.

Vekové kategórie sa menia dňom dovŕšenia príslušnej vekovej hranice v deň súťaže.

Jeden pretekár môže štartovať v družstvách len v jednej vekovej kategórii kata a v jednej vekovej kategórii kumite, pričom môže v jednotlivých súťažiach družstiev nastúpiť len za 1 družstvo.

Pre kata družstiev platí:

Bunkai v kata len vo finále pre všetky kategórie.

Pre kumite družstiev platí:

Tréner (coach) musí pred začatím zápasu odovzdať súpisku pretekárov, v akom poradí nastúpia.

Pre kumite sú povinné chrániče rúk, priehlavkov, holení body-protector, ženský chránič hrudníka a chránič zubov.

Družstvá pre kata sú 3 členné bez náhradníkov.

 

Družstvo pre kumite musí mať v súpiske minimálne dvoch pretekárov a môže mať maximálne štyroch pretekárov, platí pre všetky vekové kategórie.

Nie sú povolené zmiešané štarty mužského a ženského pohlavia.

Povolený je štart jedného hosťujúceho pretekára v družstve.

 

UPOZORNENIE:

Chrániče na priehlavok sú povinné vo farbe modrej resp. červenej - homologizované SZK

(zn.Kaze, Adidas, Tokaido, Budosport, Katsudo a iné)

V prípade iného výrobcu, schvaľuje použitie chráničov hlavný rozhodca súťaže.

Prípadné zmeny a doplnky sú aktualizované na www stránke SZK www.karate.sk

Kauči môžu kaučovať pretekárov iba v športovom úbore (jogging, tričko) s označením klubovej príslušnosti a platnou kartičkou SZK!

Organizátor si vyhradzuje právo zmeny časového programu prezentácie a súťaže o ± 30 min..