KONTAKT

Sídlo zväzu
Slovenský zväz karate
Junácka 6
832 80 Bratislava
Telefonický kontakt
02/49249 132
0903 692 095

Karate1 Premier League/Sharm El Sheikh, Egypt

Dňa 28.2. - 1.3. 2015 sa v Sharm El Sheikhu (Egypt) uskutočnil turnaj

Karate1 Premier League/Sharm El Sheikh, Egypt (EGY)

 

Výsledky reprezentantov:

 

Lucia Kováčiková - kumite ženy -50 kg - 7. miesto

Dominika Tatárová - kumite ženy +68 kg - 7. miesto

 

Výsledky turnaja: https://www.sportdata.org/wkf/set-online/popup_main.php?popup_action=results&vernr=30&active_menu=calendar

 


 

 

Bulletin turnaja

 

!!! Nominovaní reprezentanti - svoju účasť, alebo v prípade svojej neúčasti treba písomne nahlásiť do 7.2.2015 (SOBOTA) trénerovi štátnej reprezentácie Petrovi Mackovi na macko@karate.sk.


!!! Nominovaní rezprezenti, ktorí nepotvrdia svoju účasť písomne mailom na macko@karate.sk, do 7.2.2015 (SOBOTA), budú z nominácie vyradení !!!

 

Nominácia reprezentantov:

 

Kata muži: Urik M., Fabian P.

Kata ženy: Longová K., Balciarová D.

Kumite muži - 75 kg: Lieskovský M.

Kumite ženy - 50 kg: Kovačiková L.
Kumite ženy - 55 kg:
Semaníková V., Schwartzová Z.
Kumite ženy - 61 kg:
Suchánková I.

Kumite ženy + 68 kg: Tatárová D.

 

Organizačné informácie:

Stretnutie reprezentantov je v nedeľu 22.02.2015 o 11:00 hod. na Dome Športu, Junácka 6 Bratislava.

Predpokladaný návrat zo šampionátu je 02.03.2014 cca o 15:00 hod. pred Dom Športu, Junácka 6 v Bratislave.


Pri odchode sa MUSIA všetci účastníci preukázať:

- platným cestovným pasom
- turistickým cestovným poistením liečebných nákladov počas celého pobytu, t.j. 22.02. - 02.03. 2015
- športovým poistením liečebných nákladov - riziková skupina „šport KARATE" na dni turnaja, ale aj na tréningové dni 23.02. - 01.03. 2015