KONTAKT

Sídlo zväzu
Slovenský zväz karate
Junácka 6
832 80 Bratislava
Telefonický kontakt
02/49249 132
0903 692 095

Pohár SNP v karate, Európsky pohár univerzít

Slovenský zväz karate, Slovenská asociácia univerzitného športu, Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, Stredoslovenský zväz karate, Mesto Banská Bystrica, Centrum mládeže karate Banská Bystrica, Karate klub ŠK UMB Banská Bystrica

organizovala dňa 18.10.2015

POHÁR SNP V KARATE ´2015
30. ročník medzinárodného turnaja
Európsky turnaj univerzít v karate 21.ročník

 

Výsledky:

Poradie pretekárov

Štatistika umiestnení

Účasť klubov

 

 


 

DÁTUM: 18. október 2015 (nedeľa)
MIESTO: BANSKÁ BYSTRICA - športová hala Filozofickej fakulty
                Univerzity Mateja Bela, ul.Tajovského 40

ŠTARTOVNÉ: 12 €
PRIHLÁŠKY: Odoslať do 9.10.2015 na adresu:
                       Karate klub ŠK Univerzita Mateja Bela (UMB)
                       Tajovského 40
                       974 01 BANSKÁ BYSTRICA, Slovensko
                       e-mail: peter.zbinovsky@umb.sk
SÚŤAŽNÉ KATEGÓRIE:
1. Kata muži (od 16 rokov) skupina: A
2. Kata kadeti (14-15 rokov) B
3. Kata mladší dorastenci (12-13 rokov) C
4. Kata starší žiaci (10-11 rokov D
5. Kata mladší žiaci (8-9 rokov) E
6. Kata ženy (od 16 rokov) F
7. Kata kadetky (14-15 rokov) G
8. Kata mladšie dorastenky (12-13 rokov) H
9. Kata staršie žiačky (10-11 rokov) I
10. Kata mladšie žiačky (8-9 rokov) J
11. Kumite muži -75, +75 kg (od 18 rokov, 180 s) K
12. Kumite juniori -68, +68 kg (16-17 rokov, 120 s) L
13. Kumite kadeti -63, +63 kg (14-15 rokov, 120 s) M
14. Kumite mladší dorastenci -45, +45 kg (12-13 rokov, 90 s) N
15. Kumite starší žiaci -35, +35 kg (10-11 rokov, 90 s) O
16. Kumite mladší žiaci -28, +28 kg (8-9 rokov, 60 s) P
17. Kumite žieny -61, +61 kg (od 18 rokov, 120 s) R
18. Kumite juniorky -53, +53 kg (16-17 rokov, 120 s) S
19. Kumite kadetky -50, +50 kg (14-15 rokov, 120 s) T
20. Kumite mladšie dorastenky -45, +45 kg (12-13 rokov, 90 s) U
21. Kumite staršie žiačky -35, +35 kg (10-11 rokov, 90 s) V
22. Kumite mladšie žiačky -32, +32 kg (8-9 rokov, 60 s) Z

 

Propozície

Prihláška

Plagát