KONTAKT

Sídlo zväzu
Slovenský zväz karate
Junácka 6
832 80 Bratislava
Telefonický kontakt
02/49249 132
0903 692 095

Memoriál Rudolfa Farmadína - 7. ročník

Memoriál Rudolfa Farmadína - 7. ročník

 

  Výsledky turnaja

 

Termín: 9. decembra 2017

Miesto: Mestská športová hala v Nitre, Dolnočermánska 105

Štartovné: 15 EUR kategória, 10 EUR druhá kategória

Viac info:

Propozície

klaudiofarmadin@gmail.com

+421 911 894 100

Registrácia: https://www.sportdata.org/karate/set-online/veranstaltung_info_main.php?active_menu=calendar&vernr=3486#a_eventhead