KONTAKT

Sídlo zväzu
Slovenský zväz karate
Junácka 6
832 80 Bratislava
Telefonický kontakt
02/49249 132
0903 692 095

Memorijalni Karate Cup, Slavonski Brod

Dňa 28.10.2018 sa v chorvátskom Slavonskom Brode uskutočnil v poradí už 25. ročník Memory Karate Cup.

 

 

Výsledky našich reprezentantov:

 

 

1.miesto - ROMAN HRČKA - kata 14-15

1.miesto - ROMAN HRČKA - kata 16-17

1.miesto - JANA VAŇUŠANIKOVÁ - kata +16 seniorka

1.miesto - MARTIN ŠIPEK - kata +16

1.miesto - DAMIÁN MIKLOVICS - kata 12-13

1.miesto - VLADIMÍR GALUEV - kata 10-11 orange - green belt

 

2.miesto - DAMIÁN MIKLOVICS - kata 14-15

2.miesto - VLADIMÍR GALUEV - kata 10-11

2.miesto - Veronika Jalowiczorová - kumite girls 10-11 -32 kg

 

3.miesto - RICHARD HRABAČKA - kumite 12-13 -57 kg

3.miesto - RICHARD HRABAČKA - kumite 14-15 -52kg

3.miesto - ANDRYEYEV KONSTYANTYN kumite 16-17 - 61 kg

3.miesto - PATRIK KLAČAN - kata 14-15

3.miesto - MARTIN ŠIPEK - kata 16-17

 

 

 

 

 

 

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Bulletin turnaja

 

 

Organizačné informácie:

 

Odchod výpravy je 27.10.2018 (SOBOTA) o 9:30 z Domu Športu v Bratislave.

 

Predpokladaný návrat z turnaja je v NEDEĽU 28.10.2018 v nočných hodinách pred Dom športu.

 

Podmienkou účasti na turnaji je uzavretie športovej poistky na deň turnaja (28.10.2018) ako aj cestovné poistenie na dni 27.-29.10.2018.


!!! Účastníci musia mať platný cestovný pas, alebo občiansky preukaz !!!

 

Pre osoby mladšie ako 18 rokov je potrebné, aby si priniesli so sebou SPLNOMOCNENIE NA CESTU DO ZAHRANIČIA, ktoré pri odchode odovzdajú trénerom.

Splnomocnenie je potrebné mať vyplnené v slovenskom aj v anglickom jazyku. Nie je potrebné overenie notárom.

 

Splnomocnenie na sprevádzanie dieťaťa_eng

Splnomocnenie na sprevádzanie dieťaťa_svk

 

údaje na trénera