KONTAKT

Sídlo zväzu
Slovenský zväz karate
Junácka 6
832 80 Bratislava
Telefonický kontakt
02/49249 132
0903 692 095

KARATE1 PREMIER LEAGUE - RABAT 2022

KARATE1 PREMIER LEAGUE - Rabat 2022 / Maroko

13.-.15.05.2022

 

 

Výsledky turnaja

 

 

Bulletin

 

 

Start preparing now for the Rabat Premier League by signing up for the free ADEL´s International Level Athletes Education Course and learning about how Anti-Doping affects you as an athlete. There are even courses for coaches, administrators, and parents in multiple languages. It only takes a couple of hours to earn your certificate and the tools required to navigate the world of Anti-Doping. Feel free to post your certificate and spread the word.

https://adel.wada-ama.org/learn

 


správa z WKF:


Upozorňujeme, že od štvrtka 28. apríla o 12:00 GMT +0 do pondelka 2. mája o 12:00 GMT +0 bude otvorené dodatočné registračné obdobie pre Rabat Karate 1 - Premier League 2022 pre všetkých športovcov umiestnených na 1. až 100. mieste v rebríčku WKF podujatia, pokiaľ počet prihlásených v kategórii neprekročí maximálny počet 32 prihlásených.


 

 

!!! POZOR !!!


Info z WKF:

 

 v súlade s marockým nariadením zo 7. februára 2022 o obmedzeniach vstupu Covid-19:


„Cestujúci do Maroka musia minimálne 14 dní pred cestou predložiť očkovací preukaz preukazujúci, že sú plne zaočkovaní, a negatívny výsledok PCR testu nie starší ako 48 hodín pred nástupom do lietadla.


!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

 

 

Vzhľadom na nepredvídateľnú situáciu ohľadne pandémie COVID-19 a s tým spojené komplikácie a obmedzenia pri organizovaní účasti na tomto turnaji, bude postup pri zabezpečení účasti nasledovný:

 

1. Dopravu a ubytovanie si každý organizuje samostatne - individuálne, alebo na klubovej úrovni.

 

2. Registrácia

 

- v 1. fáze - registráciu zabezpečuje SZK (pre pretekárov v Top 32 v aktuálnom WKF Rankingu)

 

- v 2. a 3. fáze - reprezentanti sa registrujú individuálne.

 

2. fáza registrácie (29.marec - 12.apríl 2022) pre pretekárov   33 - 64 v aktuálnom WKF Rankingu

3. fáza registrácie (13. - 28. apríl 2022) pre pretekárov 65 - 100 v aktuálnom WKF Rankingu

 

Aktuálny WKF Ranking k 1.3.2022:

http://vm0443.serverbase.systems/wkfranking/ranking_main.php?hidemenu=true&hidedob=true&numberofranked=32&ranking_category=0&enddate=2022-03-01

 

 

 

3. Turnaj je zaradený v pláne prípravy na ME seniorov 2022 (ak by došlo k zhoršeniu pandemickej situácie, môže byť plán prípravy zmenený).

 

Všetkým reprezentantom, ktorí nie sú zaočkovaní doporučujeme absolvovať očkovanie, viď možnosť očkovania v nasledovnom odkaze:

https://www.karate.sk/1624/moznost-ockovania

nakoľko doklad o zaočkovaní môže byť podmienkou účasti a rovnako podmienkou na vyhnutie sa povinnej karanténe po návrate do SR.