KONTAKT

Sídlo zväzu
Slovenský zväz karate
Junácka 6
832 80 Bratislava
Telefonický kontakt
02/49249 132
0903 692 095

Karate 1 Youth League Istanbul/ Turecko 2021

Karate 1 Youth League Istanbul / Turecko

17. - 19.09.2021

 

Vzhľadom na nepredvídateľnú situáciu ohľadne pandémie COVID-19 a s tým spojené komplikácie a obmedzenia pri organizovaní účasti na tomto turnaji, bude postup pri zabezpečení účasti nasledovný:

 

Všetkým reprezentantom, ktorí nie sú zaočkovaní doporučujeme absolvovať očkovanie,

viď možnosť očkovania v nasledovnom odkaze:

https://www.karate.sk/1624/moznost-ockovania

nakoľko doklad o zaočkovaní môže byť podmienkou účasti a rovnako podmienkou na vyhnutie sa povinnej karanténe po návrate do SR.

 

1. Dopravu, ubytovanie a registráciu si každý organizuje samostatne - individuálne, alebo na klubovej úrovni.

 

https://www.sportdata.org/wkf/set-online/veranstaltung_info_main.php?active_menu=calendar&vernr=481#a_eventhead

 

2. Turnaj je podporovaný zo strany SZK zabezpečením trénerskej podpory.

 

6. Turnaj je zaradený v pláne prípravy na ME kadetov, juniorov, U21 - Praha 2022 (ak by došlo k zhoršeniu pandemickej situácie, môže byť plán prípravy zmenený).

 

SZK potvrdenie o účasti športovca/člena realizačného tímu