KONTAKT

Sídlo zväzu
Slovenský zväz karate
Junácka 6
832 80 Bratislava
Telefonický kontakt
02/49249 132
0903 692 095

Karate1 Series A - Salzburg/AUT 2024

Karate1 Series A - Salzburg 2024
13.09.2024 - 15.09.2024

 

ktorá je zaradená v Pláne prípravy na Majstrovstvá sveta kadetov, juniorov, U21 Benátky/Taliansko 2024.

https://www.karate.sk/1990/ksr-navrhnuty-predbezny-plan-pripravy-na-ms-2024

 

Spôsob účasti:

registrácia a organizácia výjazdu cez kluby

 

Registrácia v 2.fáze začína :

od 2024-06-28 12:00 do 2024-08-29 12:00 (GMT +0)

 

Otvorená registrácia, pokiaľ sa kategórie nenaplnia do počtu 96 prihlásení v kategórii kumite alebo 128 prihlásení v kategórii kata.

 

The top 32 athletes in the Event Ranking will be allowed to participate in the last Karate 1 Series A just before the IWSCh and TWSCh every year during the qualification period without extra points in the WKF World Ranking or the World Championships standings (applicable ranking 2024-06-03).


Prvých 32 športovcov v rebríčku podujatí sa bude môcť zúčastniť posledného Karate1 SeriesA tesne pred IWSCh a TWSCh každý rok počas kvalifikačného obdobia bez extra bodov do svetového rebríčka WKF alebo do poradia majstrovstiev sveta (platné poradie 2024- 06-03).

 

Odkaz na Info na WKF sportdata.org:

https://www.sportdata.org/wkf/set-online/veranstaltung_info_main.php?active_menu=calendar&vernr=880

 

V prípade turnajov SeriesA, ktoré sú zaradené v pláne prípravy na Majstrovstvá sveta kadetov, juniorov, U21 Taliansko 2024, bude pri dosiahnutí výsledku do 9. miesta (vrátane), SZK na základe vopred zaslanej písomnej žiadosti (na macko@karate.sk) ktorémukoľvek reprezentantovi, ktorý je zaradený v širšej reprezentácii na r. 2024, refundovať 100% primeraných nákladov vynaložených na účasť na turnaji.

Reprezentantom, ktorí získali v r. 2024 medailové umiestnenie na ME, MS bude SZK refundovať 100% primeraných nákladov vynaložených na účasť na turnaji na základe vopred zaslanej písomnej žiadosti (na macko@karate.sk).

Reprezentantom, ktorí získali v predchádzajúcom období (v r.2023) medailové umiestnenie na ME, MS bude SZK refundovať primerané náklady na základe zaslanej písomnej žiadosti reprezentanta (na macko@karate.sk) pred turnajom, kde mu SZK stanoví výšku refundovanej časti nákladov na základe vyhodnotenia výsledkov reprezentanta v sezóne 2023.

 

 Bulletin turnaja