KONTAKT

Sídlo zväzu
Slovenský zväz karate
Junácka 6
832 80 Bratislava
Telefonický kontakt
02/49249 132
0903 692 095

Majstrovstvá ZsZK detí a 4. kolo Pohára

Majstrovstvá Západoslovenského zväzu karate detí do 11 rokov a 4.kolo Pohára

 

 

Výsledky turnaja