KONTAKT

Sídlo zväzu
Slovenský zväz karate
Junácka 6
832 80 Bratislava
Telefonický kontakt
02/49249 132
0903 692 095

Orava cup 2017

Oravský Pohár v Karate
OPEN - Orava Cup 2017

 

Výsledky turnaja:

https://www.sutazekarate.sk/sutaze_sutazvys.php?s=0&sutaz=36#kat

 


Dátum konania: 4. Február 2017 (sobota)
Miesto konania: Gymnázium P.O.Hviezdoslava, Hviezdoslavovo nám. 18, 026 01 Dolný Kubín
Usporiadateľ:  KK Dolný kubín , Karate klub Žilina - Marek Radúch, 0903 446 376
Štartovné a prihlášky: 15 € jedna kategória, 25 € dve kategórie.
Hlavný rozhodca: Ing. Ondrej Citenyi (WKF - EKF licencia)
Registrácia: Len cez portál www.sutazekarate.sk. REGISTRÁCIA V DEŇ SÚŤAŽE NEBUDE MOŽNÁ!!! Online registrácia bude spustená od 9.1.2017 do 3.2.2017. V prípade otázok k registrácii volajte 0948 020 527 /Striežovský/
Pravidlá:
Súťažiaci môžu štartovať vzhľadom na stupeň technickej vyspelosti (STV) bez obmedzenia.
Podľa platného súťažného poriadku, pravidlá WKF s dodatkom SZK. Vekové kategórie sa menia dňom dovŕšenia príslušnej vekovej hranice v deň súťaže. Platná lekárska prehliadka stará max. 1 rok. Platný preukaz SZK. Vylučovací systém s repasážou. Modré a červené chrániče rúk, chránič zubov, modré a červené chrániče priehlavkov, chrániče holení, chránič na hrudník pre dievčatá sú povinné. Chránič trupu sú voliteľné. V prípade štartu menej ako 5 pretekárov - každý s každým (Round Robin systém). Povolený je jeden štart v kata a jeden štart v kumite. Súťaž je otvorená pre všetky kluby SZK + zahraničné kluby.

Program súťaže:
Prezentácia:
8:00 - 8:50 - Prezentácia kata /Len odsúhlasenie súpisky podľa online registrácie/
09:00 - 10:00 - Prezentácia kumite /Len odsúhlasenie súpisky podľa online registrácie/
09:00 - začiatok súťaže (KATA).


Sútažné kategórie:

KATA:
chlapci, dievčatá : začiatočníci, pokročilí (6-7 rokov)
mladší žiaci, mladšie žiačky : začiatočníci, pokročilí (8-9 rokov)
starší žiaci, staršie žiačky : začiatočníci, pokročilí (10-11 rokov)
Maximálny technický stupeň pre štart v kategórii začiatočníci : 7.kyu, Ak pretekár nastúpi na súťaž v kategórii začiatočníci, nemôže už nastúpiť v kategórii pokročilých. Súťaž kata prebehne na základe zmien schválených VV SZK. http://www.karate.sk/988/informacie-z-vykonneho-vyboru-szk-2-1-2016-.
ml. dorastenci, ml. dorastenky: (12-13 rokov)
kadeti, kadetky (14-15 rokov)
senior OPEN (16+rokov)
MASTERS 35 + rokov- Muži/Ženy
KUMITE:
chlapci 5-7 rokov - 24 kg / +24 kg (60 s)
ml.žiaci 8-9 rokov - 28 kg / -32 kg / +32 kg ( 60 s)
st.žiaci 10-11 rokov - -30 kg /-35kg / -40 kg / +40 kg ( 90 s)
ml.dorastenci 12-13 rokov -40 kg/- 45 kg / -50 kg / +50 kg ( 90 s)
dievčatá 5-7 rokov - 24 kg / +24 kg (60 s)
ml.žiačky 8-9 rokov - 28 kg /-32 kg / +32 kg( 60 s)
st.žiačky 10-11 rokov -30kg / -35kg / -40 kg / +40 kg ( 90 s)
ml.dorastenky 12-13 rokov -40 kg /-45 kg / -50 kg / +50 kg ( 90 s)

Kadeti: -52,-57,-63,-70, +70 kg (14-15 rokov, 120 s)
Kadetky: - 47 kg , -54, +54 kg (14-15 rokov, 120 (90) s)
Juniori: -61, -68, -76, + 76 kg (16-17 rokov, 120 s)
Juniorky: -53, -59, +59 kg (16-17 rokov, 120 s)
Muži: 18 + -75, +75kg kumite 180 sec.
Ženy: 18 + -61, +61 kg kumite 180 sec.
MASTERS 35+ rokov: BRH- Muži/Ženy

 

Ples karate:

Vážení priatelia,

Stredoslovenský zväz karate, Karate Klub Dolný Kubín a Klub Karate Žilina si Vás dovoľujú pozvať na Ples Karate pod záštitou Jozefa Poliaka - prezidenta SsZK, ktorý sa bude konať 4.2.2017 v Dolnom Kubíne v rámci turnaja Oravský pohár v karate 2017 o 19:00 hod. v priestoroch Holiday Park Orava, Srňacie 1 Dolný Kubín (http://hotelorava.sk/). Cena vstupného je 50 €. V cene vstupného je prípitok, slávnostná večera, kapustnica, minerálka, nealkoholické nápoje, káva, švédske stoly formou teplého bufetu, hudobná projekcia a ďalšie prekvapenia + ubytovanie a raňajky. V prípade Vášho záujmu o účasť na plese vyplniť elektronickú návratku do 15.12.2016 (návratku nájdete na www.karateza.sk) a uhradiť výšku vstupného na účet IBAN: SK3111000000002918983601.
Informácie : Marek Radúch - 0903446376, m.raduch@gmail.com alebo www.karateza.sk

 

Propozície turnaja