KONTAKT

Sídlo zväzu
Slovenský zväz karate
Junácka 6
832 80 Bratislava
Telefonický kontakt
02/49249 132
0903 692 095

Karate 1 Series A 2022 Pamplona/Španielsko

Karate 1 Series A 2022 Pamplona/Španielsko

28. - 30.01.2022

 

Výsledky našich reprezentantov:

 

3.miesto 

MAROŠ JANOVČÍK - kumite muži - 75 kg

 

 

počet pretekárov v kategórii: 71

https://www.sportdata.org/wkf/set-online/popup_mitschrift_main.php?popup_action=mitschriftcatxml&catid=45&verid=590

GRATULUJEME !!!

 

 

 

 

5.miesto 

PAVOL SZOLÁR - kata muži

 

 

počet pretekárov v kategórii: 95

https://www.sportdata.org/wkf/set-online/popup_mitschrift_main.php?popup_action=auslosungcatpunktexml&catid=37&verid=590

GRATULUJEME !!!

 

 

 

11.miesto

ADAM ŠTELCL - kata muži

počet pretekárov v kategórii: 95

 

https://www.sportdata.org/wkf/set-online/popup_mitschrift_main.php?popup_action=auslosungcatpunktexml&catid=37&verid=590

GRATULUJEME !!!

 

11.miesto 

JULIAN ENRIK SMOLIGA - kata muži

počet pretekárov v kategórii: 95

 

https://www.sportdata.org/wkf/set-online/popup_mitschrift_main.php?popup_action=auslosungcatpunktexml&catid=37&verid=590

GRATULUJEME !!!

 

13.miesto 

ROMAN HRČKA - kata muži

počet pretekárov v kategórii: 95


https://www.sportdata.org/wkf/set-online/popup_mitschrift_main.php?popup_action=auslosungcatpunktexml&catid=37&verid=590

GRATULUJEME !!!

 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------

!!! NOVÝ BULLETIN !!!

BULLETIN Karate1 SeriesA Pamplona

 

-nový program

-nové miesto pre stretnutie rozhodcov, breafing akreditovaného coacha

-antigénové testovanie

 

Terms of responsibility


 

Vzhľadom na nepredvídateľnú situáciu ohľadne pandémie COVID-19 a s tým spojené komplikácie a obmedzenia pri organizovaní účasti na tomto turnaji, bude postup pri zabezpečení účasti nasledovný:

 

Všetkým reprezentantom, ktorí nie sú zaočkovaní doporučujeme absolvovať očkovanie,

viď možnosť očkovania v nasledovnom odkaze:

https://www.karate.sk/1624/moznost-ockovania

nakoľko doklad o zaočkovaní môže byť podmienkou účasti a rovnako podmienkou na vyhnutie sa povinnej karanténe po návrate do SR.

 

1. Dopravu a ubytovanie si každý organizuje samostatne - individuálne, alebo na klubovej úrovni.

 

2. Registrácia:

Reprezentanti sa registrujú individuálne.

 

https://www.sportdata.org/wkf/set-online/veranstaltung_info_main.php?active_menu=calendar&vernr=590#a_eventhead

 

WKF Ranking 2021-11-01

http://accreditation.qtixx.com/wkfranking/ranking_main.php?hidemenu=true&hidedob=true&numberofranked=0&ranking_category=0&enddate=2021-11-01

 

- POZOR !!!

LIMIT na počet prihlásení v 1.kategórii je 96 !!!


- Pretekári, ktorí sú na prvých 32 pozíciach vo WKF rankingu sa nemôžu zúčastniť Series A.

 

2nd phase: 2021-12-09 12:00 to 2022-01-17 12:00 (GMT +0)

Open registration for athletes not in the first 32 positions of the WKF ranking as long as the number of entries in a cagegory does not exceed the maximum of 96 entries.

 

Štartovné:

Fees:
60€ - 1st month (2021-11-24 12:00 to 2021-12-23 23:59, GMT +0)
70€ - 45 days before the evnet (2021-12-24 00:00 to 2022-01-07 23:59, GMT +0)
90€ - last 15 days (2022-01-08 00:00 to 22-01-17 12:00, GMT +0)

 

4. Turnaj je zaradený v pláne prípravy na ME seniorov 2022 a ME kadetov, juniorov, U21 2022 pre kategórie U21 (ak by došlo k zhoršeniu pandemickej situácie, môže byť plán prípravy zmenený).

 

 

Bulletin

Karate 1 Series A 2022 Pamplona