KONTAKT

Sídlo zväzu
Slovenský zväz karate
Junácka 6
832 80 Bratislava
Telefonický kontakt
02/49249 132
0903 692 095

4.ročník pohára SŠŠ v Banskej Bystrici v karate

4.ročník pohára SŠŠ v Banskej Bystrici v karate

 

 

 Výsledky turnaja

 

--------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

Dátum:   10.marca 2024 - Nedeľa -  9:00

 

Miesto konania: Telocvičňa FF UMB, Tajovského ulica 40, Banská Bystrica


Organizátor: Slovenský zväz karate 

Usporiadateľ: ŠK CMK Banská Bystrica a Stredná športová škola v Banskej Bystrici


Štartovné: 20€, -, druhá kategória plus 10€, -

Online registrácia bude možná do 07.03. 2024 (NEDEĽA) do 24:00 hod.!

 

 

 Propozície