KONTAKT

Sídlo zväzu
Slovenský zväz karate
Junácka 6
832 80 Bratislava
Telefonický kontakt
02/49249 132
0903 692 095

Grand Prix Croatia 2024

KARATE GRAND PRIX CROATIA 2024

19. - 21.január 2024

 

Výsledky turnaja

 

Turnaja sa zúčastnilo 1.326 pretekárov v 1.539 prihláseniach z 29 krajín

 

Výsledky našich reprezentantov:

 

1. miesto - KATA MALE JUNIORS - FILIP  DENIS (TJ Rapid BA)

1. miesto - KATA MALE U21 - HRCKA ROMAN (ŠŠK BA)

1. miesto - KATA MALE SENIORS - HRČKA ROMAN (ŠŠK BA)

1. miesto - KUMITE FEMALE CADETS +61kg - KULIKOVA VIRA (Tornado)

1. miesto - KUMITE FEMALE JUNIORS -48kg - JALOWICZOROVÁ VERONIKA (Junior Prešov)

1. miesto - KUMITE FEMALE U21 -55kg - KVASNICOVÁ NINA (Tornado)

1. miesto - KUMITE FEMALE U21 -61kg - VÁCZY ANNA (ŠŠK BA)

2. miesto - KATA FEMALE CADETS - FIALKOVÁ  SOFIA (Triumph Šurany)

2. miesto - KATA FEMALE JUNIORS - MIŠEJOVÁ  SIMONA (ŠŠK Prievidza)

2. miesto - KATA MALE SENIORS - MIKLOVICS DAMIAN (KK Nové Zámky)

2. miesto - KUMITE FEMALE JUNIORS -59kg - LUPTÁKOVÁ NATÁLIA LEA (CMK BB)

2. miesto - KUMITE MALE JUNIORS +76kg - BOHUNICKÝ LUKÁŠ (Rapid BA)

2. miesto - KUMITE MALE U21 -84kg - POLIAK JAKUB (CMK BB)

3. miesto - KATA BOYS 11 YEARS - KUBANKA  MICHAL (TJ Rapid BA)

3. miesto - KATA MALE SENIORS - FILIP  DENIS (TJ Rapid BA)       

3. miesto - KUMITE MALE CADETS -70kg - TURČANÍK RICHARD (CMK BB)

3. miesto - KUMITE FEMALE JUNIORS -59kg - JESENICOVA NINA (Tornado)

3. miesto - KUMITE MALE JUNIORS -68kg - KOVÁČ SIMON (CMK BB)

---------------------------------------------------------------------------

 

Turnaj je zaradený

pre kategórie KATA-KUMITE kadet, junior, U21

v Pláne prípravy na Majstrovstvá Európy kadetov, juniorov, U21 Tbilisi/Georgia 2024

https://www.karate.sk/1913/plan-pripravy-na-majstrovstva-europy-kadet-junior-u21-2024

 

pre kategorie KATA senior

v Pláne prípravy Majstrovstvá Európy seniorov Zadar/Chorvátsko 2024.

https://www.karate.sk/1963/ksr-navrhnuty-predbezny-plan-pripravy-na-me-seniorov-2024


!!! Účasť nominovaných reprezentantov treba PÍSOMNE potvrdiť najneskôr do 9.1.2024 na mail: office@karate.sk. !!!

 

Organizačné informácie:

 

Odchod mikrobusu - 18.1.2024 (štvrtok)

KATA kadet, junior, U21, senior

 

v Nitre - 11:50 hod. stretnutie reprezentantov (pri veľkom kruhovom objazde na Štúrovej ul., vedľa predajne Jutex)

Odchod mikrobusu: 18.1.2024 (ŠTVRTOK) o 12:00 hod. 

 

v Bratislave - o 12:50 hod. stretnutie reprezentantov a kontrola dokumentov (Junácka 6, Dom Športu)

Odchod mikrobusu: 18.1.2024 (ŠTVRTOK) o 13:00 hod.


 Zoznam reprezentantov

!!! Zmenu nástupu do autobusu/mikrobusu u jednotlivých reprezentantov je potrebné nahlásiť na mail: office@karate.sk !!!

Návrat v piatok 19.1.2024 po súťaži.

 

Odchod autobusu - 19.1.2024 (piatok)

KUMITE junior, U21

 

v Banskej Bystrici - o 7:50 hod. stretnutie reprezentantov a kontrola dokumentov (Strieborné námestie)

Odchod autobusu: 19.1.2024 (PIATOK) o 8:00 hod.

 

v Nitre - 9:20 hod. - stretnutie reprezentantov a kontrola dokumentov (pri veľkom kruhovom objazde na Štúrovej ul., vedľa predajne Jutex)

Odchod autobusu: 19.1.2024 (PIATOK) o 9:30 hod.

 

v Bratislave - 10:20 hod. stretnutie reprezentantov a kontrola dokumentov (Junácka 6, Dom Športu)

Odchod autobusu: 19.1.2024 (PIATOK) o 10:30 hod.

 

 Zoznam reprezentantov

!!! Zmenu nástupu do autobusu/mikrobusu u jednotlivých reprezentantov je potrebné nahlásiť na mail: office@karate.sk !!!

Návrat v sobotu 20.1.2024 po súťaži.

 

Odchod mikrobusu - 20.1.2024 (sobota)

KUMITE kadeti

 

v Banskej Bystrici - o 7:50 hod. stretnutie reprezentantov a kontrola dokumentov (Strieborné námestie)

Odchod autobusu: 20.1.2024 (SOBOTA) o 8:00 hod.


v Nitre - 9:20 hod. - stretnutie reprezentantov a kontrola dokumentov (pri veľkom kruhovom objazde na Štúrovej ul., vedľa predajne Jutex)

Odchod autobusu: 20.1.2024 (SOBOTA) o 9:30 hod.


v Bratislave - 10:20 hod. stretnutie reprezentantov a kontrola dokumentov (Junácka 6, Dom Športu)

Odchod autobusu: 20.1.2024 (SOBOTA) o 10:30 hod.

 

 Zoznam reprezentantov

!!! Zmenu nástupu do autobusu/mikrobusu u jednotlivých reprezentantov je potrebné nahlásiť na mail: office@karate.sk !!!

Návrat v nedeľu 21.1.2024 po súťaži.

 

Podmienkou účasti na turnaji je:

 

1.) uzavretie športovej poistky + cestovného poistenia

 

- športovej poistky na deň turnaja

- 19.1.2024 (piatok)   - kata kadet, junior, U21, senior

- 20.1.2024 (sobota)  - kumite junior, U21

- 21.1.2024 (nedeľa)  - kumite kadet

 

- ako aj cestovné poistenie na dni

- 18.-20.1.2024 - kata kadet, junior, U21, senior

- 19.-21.1.2024 - kumite junior, U21

- 20.-22.1.2024 - kumite kadet


2.) účastníci musia mať platný vlastný cestovný doklad - cestovný pas / občiansky preukaz

 

3.) Príspevok reprezentanta: 50,00 eur treba uhradiť do 10.01.2024 na účet SZK:


Bankové spojenie: UniCredit Bank a.s., Bratislava
Číslo účtu: SK61 1111 0000 0066 1721 0005
Var. Symbol: 190124

Poznámka: GP Croatia 2024 - meno reprezentanta

 

Príspevok reprezentanta neplatí pre reprezentantov, ktorí ho majú hradený zo Slovenského zväzu karate.

Sú to reprezentanti, ktorí získali v roku 2022, alebo v roku 2023 medailové umiestnenie na ME, alebo MS.

 

4.) splnomocnenie na cestu do zahraničia - platí pre reprezentantov mladších ako 18 rokov

 

splnomocnenie dieťa_SVK

splnomocnenie dieťa_ENG

 

Pretekári KATA kadet, junior splnomocňujú trénerku - K. Mackovú

info na trénera

 

Pretekári KUMITE junior

Jalowiczorová V., Cséfalvay Pe., Kalamárová A., Pirčák V., Bohunický L. splnomocňujú trénera - T. Klemana

info na trénera

 

Malá L., Luptáková N.L., Chrenko J., Kováč S. splnomocňujú trénera - J. Poliaka

info na trénera

 

Pretekári KUMITE kadet splnomocňujú trénera - J. Kalčoka

info na trénera

 

https://www.mzv.sk/sluzby/ak-cestujete-do-zahranicia/cestovanie-s-detmi


Maďarsko

Aktualizované: 11.08.2022

Deti do 15 rokov môžu vstupovať na územie Maďarska s platným cestovným pasom, alebo občianskym preukazom s fotografiou.

Ak maloleté dieťa cestuje samé, alebo v sprievode iných dospelých osôb, ako rodičov, odporúčame mať splnomocnenie podpísané zákonným zástupcom /zástupcami v maďarskom alebo anglickom jazyku overené notárom.

 

Chorvátsko

Aktualizované: 23.05.2022

Každé dieťa musí mať vlastný cestovný doklad - podľa veku občiansky preukaz (s fotografiou) alebo cestovný pas. Občiansky preukaz podobne ako cestovný pas možno vystaviť dieťaťu už od narodenia.

Doklad musí byť platný počas celého pobytu v Chorvátsku a minimálne v deň návratu na Slovensko.

V prípade vstupu maloletých do Chorvátska, kedy nie sú výlučne v sprievode rodičov (nie je to nevyhnutné) písomný súhlas zákonného zástupcu, poručníka v chorvátskej alebo anglickej verzii (chorvátske pohraničné úrady však takéto doklady nevyžadujú, avšak odporúča sa to najmä z dôvodu straty dokladov, prípadne hospitalizácie v Chorvátsku).

Ak vstupujú detí s rodičom, pričom dieťa má iné priezvisko ako matka alebo otec, taktiež sa nevyžadujú žiadne osobitné dokumenty, či potvrdenie. Odporúča sa však mať pre istotu kópiu/scan matričného dokladu (napr. rodinného listu) na základe ktorého je možné jednoznačne identifikovať príslušnosť k rodičom, napr. pri dopravnej nehode, úraze, hospitalizácii, či zablúdení dieťaťa.
Deti (bez ohľadu na vek), ktoré majú zdravotné záznamy o poruche autistického spektra (PAS), resp. sú držiteľmi medzinárodného preukazu PAS vydaného Ministerstvom zdravotníctva SR a cestujú s rodičmi majú osobitný režim v prípade vyžadovania digitálneho covid certifikátu - okrem cestovného dokladu/občianskeho preukazu a PAS preukazu nepotrebujú iný doklad.

 

 

Nominácia reprezentantov

 

kata kadetky: Fialková S. (Triumph Šurany)
kata kadeti: Nedoroščík D. (Shihan PO)

 

kata juniorky: Mišejová S. (ŠŠK Prievidza), Mrázová R. (Rapid BA)
kata juniori: Filip D. (Rapid BA)

 

kata U21 st.juniorky: Čukanová M. (Rapid BA)
kata U21 st.juniori: Hrčka R. (ŠŠK BA)

 

kata seniorky: Bruňanská K. (ŠŠK Prievidza), Čukanová M. (Rapid BA), Gamová N. (ŠŠK BA), Mrázová R. (Rapid BA), Vaňušaniková J. (ŠŠK BA)
kata seniori: Filip D. (Rapid BA), Hrčka R. (ŠŠK BA, Miklovics D. (KK Nové Zámky)


kumite kadetky:
- 47 kg:
Mierna A. (KK Mugen)
- 54 kg: Ilavská K. (Farmex NR)
- 61 kg: Zeumerová A. (Kachi NR)
+61 kg: Rumanovská Z. (CMK BB)


kumite kadeti:
- 52 kg:
Chrenko S. (CMK BB)
- 57 kg: Dado A. (CMK BB), Plichta B. (KKK KE)
- 63 kg: Kvasnica M. (Tornado)
- 70 kg: Turčaník R. (CMK BB)
+70 kg: Gočík T.D. (Union KE)

 

kumite juniorky:
- 48 kg:
Jalowiczorová V. (Junior Prešov)
- 53 kg: Malá L. (CMK BB)
- 59 kg: Luptáková N.L. (CMK BB)
- 66 kg: Kalamárová A. (MŠK Žiar n/Hronom)


kumite juniori:
- 55 kg:
Cséfalvay Pe. (Real TN)
- 61 kg: Chrenko J. (CMK BB)
- 68 kg: Kováč S. (CMK BB)
- 76 kg: Pirčák V. (KKK KE)
+76 kg: Bohunický L. (Rapid BA)

 

kumite st.juniorky U21:
- 50 kg:
Vargová N. (Farmex NR)
- 55 kg: Kvasnicová N. (Tornado)
- 61 kg: Váczy A. (ŠŠK BA)
- 68 kg: Polónyová B. (CMK BB)
+68 kg: Erdélyiová N. (ŠŠK BA)

 

kumite st.juniori U21:
- 60 kg:
Dolnický A. (MŠK Žiar n/Hronom)
- 67 kg: Sečkár Š. (CMK BB)
- 75 kg: Janovčík M. (Iglow SNV)
- 84 kg: Poliak J. (CMK BB)
+84 kg: Prievozník Š. (ŠŠK BA)