KONTAKT

Sídlo zväzu
Slovenský zväz karate
Junácka 6
832 80 Bratislava
Telefonický kontakt
02/49249 132
0903 692 095

3.kolo AKKB - Bratislavský pohár karate

Asociácia karate klubov Bratislava
AKKB

3. kolo Bratislavského pohára v karate - 2017/2018
„otvorené" Majstrovstvá Bratislavy detí a žiakov

„otvorený" turnaj dorastu, juniorov, U21 a seniorov
(turnaj je otvorený aj pre oddiely a kluby z iných regiónov, podmienkou je členstvo v SZK)

 

Výsledky turnaja

 

 

Dátum: 6. máj 2018 (NEDEĽA)

Miesto konania: ŠPORTOVÁ HALA MALINA, Sasinkova 901/2, 901 01 Malacky


Organizátor: Slovenský zväz karate

Usporiadateľ: Asociácia karate klubov Bratislava a TJ Strojár Malacky
Kontakt:

Mgr. Peter Macko, PhD., mob.: 0948 123 103

Mgr. Jarmila Koteková., mob.: 0904 622 742,
e-mail: karatezoku@gmail.com, copy to: macko@karate.sk


Štartovné:

10,- € za pretekára pre štart v jednej kategórii
12,- € za pretekára pre štart v dvoch a troch kategóriách
14,- € za pretekára pre štart vo viac ako troch kategóriách

 

Propozície turnaja