KONTAKT

Sídlo zväzu
Slovenský zväz karate
Junácka 6
832 80 Bratislava
Telefonický kontakt
02/49249 132
0903 692 095

Trophy of Serbia - Danube Cup 2024

TROPHY OF SERBIA - DANUBE CUP
NOVI SAD OPEN 2024


Novi Sad / Srbsko

19. mája 2024


Výsledky našich reprezentantov

 

---------------------------------------------------------------------------

 

1. miesto - BOHUNICKÝ TOMÁŠ - NADE MUŠKE BORBE 2012 -52kg

1. miesto - FIGA  MARTIN - NADE MUŠKE BORBE 2012 -42kg

1. miesto - KUMITE TEAM MUŠKE 2011-2012 - Bohunický T., Meňhert M., Kutlák K.

1. miesto - KUMITE TEAM ŽENSKE 2011-2012 - Ševčíková N., Tvrdoňová L., Cabanová H.

1. miesto -  KATA TEAM MUŠKE 2011-2012 - Weinreb J., Bugáň L., Senko D.

2. miesto - BUGÁŇ  LEO - NADE MUŠKE KATE 2012  APSOLUTNA

2. miesto - ČERNO TOMÁŠ - NADE MUŠKE BORBE 2011 -40kg

2. miesto - DUJAVOVÁ   MICHAELA - NADE ŽENSKE BORBE 2012 -45kg

2. miesto - MICHALKOVÁ  HANNAH - NADE ŽENSKE KATE 2011  APSOLUTNA

2. miesto - ŠEVČÍKOVÁ   NATÁLIA - NADE ŽENSKE BORBE 2011 -49kg

2. miesto - TVRDONOVA  LEA - NADE ŽENSKE BORBE 2012 +50kg

3. miesto - BÍROVÁ EMMA - NADE ŽENSKE BORBE 2011 -39kg

3. miesto - CABANOVÁ   HANKA - NADE ŽENSKE BORBE 2011 -54kg

3. miesto - CALETKOVÁ  EMA - NADE ŽENSKE BORBE 2012 -45kg

3. miesto - ČÁRSKY  ADAM - NADE MUŠKE KATE 2011  APSOLUTNA

3. miesto - CIMERMAN  SAMUEL - NADE MUŠKE BORBE 2011 -55kg

3. miesto - FABIANOVÁ  NINA - NADE ŽENSKE BORBE 2012 -40kg

3. miesto - KORINKOVÁ  TATIANA - NADE ŽENSKE BORBE 2012 -50kg

3. miesto - MEŇHERT  MICHAL - NADE MUŠKE BORBE 2011 -45kg

3. miesto - ŠATALOVÁ SOŇA - NADE ŽENSKE BORBE 2011 54+kg

3. miesto - SENKO  DOMINIK - NADE MUŠKE KATE 2012  APSOLUTNA

3. miesto - WEINREB  JAKUB - NADE MUŠKE KATE 2011  APSOLUTNA

3. miesto - KUMITE TEAM MUŠKE 2011-2012 - Černo T., Cimerman S., Figa M.

3. miesto - KUMITE TEAM ŽENSKE 2011-2012 - Caletková E., Dujavová M., Korinková T., Fabianová N.

3. miesto - KUMITE TEAM ŽENSKE 2011-2012 - Šatalová S., Bírová E., Gajdošová N.

5. miesto - HREBENÁR  MAREK - NADE MUŠKE KATE 2011  APSOLUTNA

5. miesto - LAPOŠOVÁ  KRISTÍNA - NADE ŽENSKE KATE 2012  APSOLUTNA

 

 

 

---------------------------------------------------------------------------

 

Slovenský zväz karate organizuje výjazd na turnaj v Srbsku pre kategórie U14.

 


!!! Účasť/neúčasť nominovaných treba PÍSOMNE potvrdiť najneskôr do 10.5.2024 (piatok) do 12:00 hod. na mail: office@karate.sk,


kde je zároveň potrebné potvrdiť aj svoju hmotnostnú kategóriu !!!

 

Príspevok pretekára na turnaj je 0 eur.

 

Bulletin turnaja

 

NOMINÁCIA:

 

KATA:

Ml.kadetky

ročník 2012:

Hybenová H. (KK Shihan PO), Lapošová K. (ŠKK Seiwa)

ročník 2011:

Michalková H. (ŠKK Seiwa), Kemenyíková D. (Hakutsuru)

 

Ml.kadeti

ročník 2012:

Bugáň L. (ŠŠK BA), Senko D. (ŠKM St.Ľubovňa)

ročník 2011:

Čársky A. (Seigokan), Hrebenár M. (KK Shihan PO), Verčimák M. (KK Ekonóm TN), Weinreb J. (ŠŠK BA) 

 

KUMITE:

Ml.kadetky

ročník 2012

- 35 kg:

- 40 kg:

- 45 kg: Caletková E. (KK Mugen), Dujavová M. (KATSUDO SA)

- 50 kg:
+50 kg:
Tvrdoňová L. (ŠŠK BA)

 

ročník 2011

- 39 kg: Bírová E. (Farmex NR)

- 44 kg: Chrastinová K. (KK Mugen), Gajdošová N. (Junior Prešov)

- 49 kg: Ševčíková N. (Tornado)

- 54 kg: Cabanová H. (CMK BB), Michálková N. (Spartak MY)

+54 kg: Šatalová S. (SHIHAN PP)

 

Ml.kadeti:

ročník 2012

- 37 kg:

- 42 kg: Figa M. (CMK BB)

- 47 kg:

- 52 kg: Bohunický T. (Rapid BA)

+52 kg:

 

ročník 2011

- 40 kg: Černo T. (CMK BB)

- 45 kg: Meňhert M. (KKK KE),  Kutlák K. (Kumade TO)

- 50 kg:

- 55 kg: Cimerman S. (CMK BB)

+55 kg:

 

Organizačné informácie

 

Odchod autobusu - 18.5.2024 (SOBOTA) - info bude doplnené

- v Nitre - 7:45 hod. stretnutie reprezentantov a kontrola dokumentov (parkovisko pri veľkom kruhovom objazde na Štúrovej ul., vedľa predajne Jutex)

8:00 - odchod autobusu

ZOZNAM pretekárov s nástupom v NR

V prípade zmeny treba zaslať info na office@karate.sk

 

- v Bratislave - 9:00 hod. stretnutie reprezentantov (Dom Športu, Junácka 6 - na parkovisku zo strany Polusu)

9:15 - odchod autobusu

ZOZNAM pretekárov s nástupom v BA

V prípade zmeny treba zaslať info na office@karate.sk

 

Pri odchode výpravy sa treba trénerom preukázať:

- platným cestovným pasom /občianskym preukazom

- podmienkou účasti na turnaji je uzavretie športovej poistky na deň turnaja (19.5.2024), ako aj cestovné poistenie na dni (18. - 20.5.2024)

- Splnomocnenie na cestu do zahraničia - platí pre pretekárov mladších ako 18 rokov (od 18. - 20.5.2024 / sobota - pondelok)

 

splnomocnenie dieťa_SVK

splnomocnenie dieťa_ENG

 

https://www.mzv.sk/sluzby/ak-cestujete-do-zahranicia/cestovanie-s-detmi

 

Cesta je naplánová cez krajiny Maďarsko - Chorvátsko - Srbsko.

 

Pretekári - ml.kadeti - chlapci:

- je potrebné splnomocniť trénera - Kvasnica D.

údaje na trénera

 

Pretekárky - ml.kadetky - dievčatá:

- je potrebné splnomocniť trénera - Moser V.

údaje na trénera

 

 

!!! POZOR !!!


Do Srbska JE POTREBNÉ mať SPLNOMOCNENIE od OBIDVOCH RODIČOV, overené NOTÁROM.

 

Srbsko

https://www.mzv.sk/web/sk/srbsko

Pokiaľ maloleté osoby cestujú do Srbska s jedným z rodičov, potrebné je pri vstupe do Srbska predložiť notárom overenú plnú moc druhého rodiča (overený podpis), prípadne ak cestujú s treťou osobou, notárom overenú plnú moc oboch rodičov alebo opatrovníka/pestúna. Plná moc môže byť napísaná v slovenskom jazyku.

Občania Slovenskej republiky (vrátane detí) musia mať pri vstupe do Srbska platný cestovný pas alebo platný občiansky preukaz.

 

Maďarsko

https://www.mzv.sk/web/sk/madarsko

Deti do 15 rokov môžu vstupovať na územie Maďarska s platným cestovným pasom, alebo občianskym preukazom. Ak maloleté dieťa cestuje samé, alebo v sprievode iných dospelých osôb, ako rodičov, odporúčame mať splnomocnenie podpísané zákonným zástupcom/zástupcami v anglickom jazyku (overené notárom).

 

Chorvátsko

https://www.mzv.sk/web/sk/chorvatsko

Každé dieťa musí mať vlastný cestovný doklad - podľa veku občiansky preukaz (s fotografiou) alebo cestovný pas. Občiansky preukaz podobne ako cestovný pas možno vystaviť dieťaťu už od narodenia.

Doklad musí byť platný počas celého pobytu v Chorvátsku a minimálne v deň návratu na Slovensko.

V prípade vstupu maloletých do Chorvátska, kedy nie sú výlučne v sprievode rodičov (nie je to nevyhnutné) písomný súhlas zákonného zástupcu, poručníka v chorvátskej alebo anglickej verzii (chorvátske pohraničné úrady však takéto doklady nevyžadujú, avšak odporúča sa to najmä z dôvodu straty dokladov, prípadne hospitalizácie v Chorvátsku).

Ak vstupujú detí s rodičom, pričom dieťa má iné priezvisko ako matka alebo otec, taktiež sa nevyžadujú žiadne osobitné dokumenty, či potvrdenie. Odporúča sa však mať pre istotu kópiu/scan matričného dokladu (napr. rodinného listu) na základe ktorého je možné jednoznačne identifikovať príslušnosť k rodičom, napr. pri dopravnej nehode, úraze, hospitalizácii, či zablúdení dieťaťa.