KONTAKT

Sídlo zväzu
Slovenský zväz karate
Junácka 6
832 80 Bratislava
Telefonický kontakt
02/49249 132
0903 692 095

Budapest Open 2022

BUDAPEST OPEN / Budapešť, Maďarsko

17.-18. september 2022

 

Turnaj je zaradený pre kadetov, juniorov, U21 - v Pláne prípravy na Majstrovstvá sveta v Turecku (26. - 30.október 2022)

https://www.karate.sk/1750/plan-pripravy-na-majstrovstva-sveta-kadetov-juniorov-u21-2022

 

 

Prihlásenie na turnaj (pretekár sa registruje cez klub), organizácia výjazdu ako aj ostatné náklady (štartovné) si hradí každý účastník sám, resp. na klubovej úrovni.

 

Registrácia: https://www.sportdata.org/karate/set-online/veranstaltung_info_main.php?active_menu=calendar&vernr=6123#a_eventhead

 

 

POZOR !!! LIMIT prihlásení na turnaj je 2 000 !!!