KONTAKT

Sídlo zväzu
Slovenský zväz karate
Junácka 6
832 80 Bratislava
Telefonický kontakt
02/49249 132
0903 692 095

3. kolo Bratislavského pohára v karate - 2022

Asociácia karate klubov Bratislava

AKKB

 

3. kolo Bratislavského pohára v karate - 2022

otvorené Majstrovstvá Bratislavy

detí a žiakov otvorený turnaj ml. kadetov, kadetov, juniorov, U21 a seniorov

 

 

Výsledky turnaja

 

-------------------------------------------------------------------------

 


(turnaj je otvorený aj pre oddiely a kluby z iných regiónov, podmienkou je členstvo v SZK)

 

Dátum:                21. máj 2022 (sobota)

Miesto konania:  ŠPORTOVÁ HALA MALINA, Sasinkova 901/2, 901 01 Malacky

Štartovné:

10,- € za pretekára pre štart v jednej kategórii

12,- € za pretekára pre štart v dvoch a troch kategóriách

14,- € za pretekára pre štart vo viac ako troch kategóriách

 

Registrácia: www.sutazekarate.sk

 

Online registrácia bude uzavretá 19.5.2022 (štvrtok) do 24:00 hod.!

 

Organizátor:   Slovenský zväz karate

Usporiadateľ: Asociácia karate klubov Bratislava / Telovýchovná jednota STROJÁR MALACKY

 

Súťaže sa môžu zúčastniť len pretekári-členovia SZK, ktorí sú zaregistrovaní v príslušných kluboch v informačnom systéme SZK: www.szk-info.sk

 

 

Propozície