KONTAKT

Sídlo zväzu
Slovenský zväz karate
Junácka 6
832 80 Bratislava
Telefonický kontakt
02/49249 132
0903 692 095

Croatian Karate Open 2023

Croatian Karate Open 2023 / Rijeka, Chorvátsko

(29.09. - 01.10.2023)

https://www.sportdata.org/karate/set-online/veranstaltung_info_main.php?active_menu=calendar&vernr=7416#a_eventhead

 

Výsledky našich reprezentantov:

 

Results

 

--------------------------------------------------------------------------------

!!! ZMENA PROGRAMU od organizátora turnaja !!!

 

Zmena programu

 

REGISTRÁCIA A VÁŽENIE

 

Organizačný tím Croatian Karate Open sa rozhodol zmeniť plánovaný súťažný program - harmonogram súťaže bude v dvoch súťažných dňoch.
Zmena súťažného programu sa týka výlučne kategórií kumite kadetov. Namiesto piatkového večera budú kategórie kadetov v sobotu spolu so všetkými ostatnými kategóriami kumite.

 

- Všetci pretekári v kategóriach kumite seniori a kadeti sa musia registrovať a odvážiť v piatok 29.9.2023

- Pretekári v kategóriach kumite junior a U21 sa môžu registrovať a odvážiť v piatok, alebo v sobotu ráno.

- Pretekári, ktorí štartujú v kategóriach kumite do 14 rokov sa nemusia zúčastniť váženia.

 

Pretekári sa vážia v tričku a spodnej časti karate-gi.

Tolerancia na váhe je 0,7 kg.


NOVÝ PROGRAM TURNAJA:
• Piatok / 29. september
- registrácia a váženie / 16:00 hod. do 21:00 hod. / LOKALITA: SPORTHALL ZAMET

 

• Sobota / 30. septembra

- registrácia a váženie / 8:00 - 12:00 / LOKALITA: SPORTHALL ZAMET


• Nedeľa / 1. október
- KATA - všetky vekové kategórie
- Registrácia pretekárov od 8:00 h / MIESTO: ŠPORTHAL ZAMET

 

 

Turnaj je zaradený:

 

- v Pláne prípravy na Majstrovstvá sveta seniorov Budapešť/Maďarsko 2023.

https://www.karate.sk/1858/predbezny-plan-pripravy-na-majstrovstva-sveta-seniorov-2023


- v predbežnom Pláne prípravy na Majstrovstvá Európy kadetov, juniorov, U21 Tbilisi/Georgia 2024.

https://www.karate.sk/1913/predbezny-plan-pripravy-na-majstrovstva-europy-kadet-junior-u21-2024

 

- z  Plánu prípravy a sledovania talentovanej mládeže U14 - 2023 bol turnaj Croatian Karate Open

VYRADENÝ

https://www.karate.sk/1855/plan-pripravy-a-sledovania-talentovanej-mladeze-u14-2023

 

 

!!! Nominovaní reprezentanti - treba PÍSOMNE potvrdiť svoju účasť (ale aj prípadnú neúčasť) najneskôr do 14.9.2023 (ŠTVRTOK) na mail: office@karate.sk. !!!

 

spôsobom: MENO, PRIEZVISKO - KATEGÓRIA - POTVRDENIE ÚČASTI / NEÚČASTI

(Prípadnú zmenu kategórie (vekovej, váhovej) treba nahlásiť na office@karate.sk)

 

Svoju účasť nepotvrdil:

v kumite juniori:- 55 kg: Pechota J. (KK ZA),

 

a bol nahradení ďalším reprezentantom.

 

 

Príspevok reprezentanta: 60 eur, treba uhradiť do 18.9.2023 (PONDELOK) na účet SZK:

 

Bankové spojenie: UniCredit Bank a.s., Bratislava
Číslo účtu: SK61 1111 0000 0066 1721 0005
Var. Symbol: 2909

Poznámka: Rijeka - meno reprezentanta

 

Príspevok reprezentanta neplatí pre reprezentantov, ktorí ho majú hradený zo Slovenského zväzu karate.

Sú to reprezentanti, ktorí získali v predchádzajúcom, alebo v tomto roku medailové umiestnenie na ME, alebo MS.

 

Nominácia reprezentantov: 

 

V prípade ak sú vaši pretekári nominovaní za Slovak National Team (zoznam viď - nominácia) a už ste ich registrovali na sportdata na Croatian Karate Open 2023 za svoje kluby, tak ich odhláste z klubového konta na sportdata (z dôvodu aby nemali duplicitnú registráciu), lebo všetci nominovaní reprezentanti budú na sportdata registrovaní ako Slovak National Team vo svojich nominovaných kategóriach.

 

Kata kadetky: Fialková S. (Triumph Šurany), Trungelová S. (Triumph Šurany)
Kata kadeti: Bako M. (Kachi NR), Gendeš D. (ŠŠK BA), Hudec A. (MŠK Žiar n/Hronom), Nedoroščík D. (Shihan PO)

Kata juniorky: Mrázová R. (Rapid BA), Kadlecajová V. (Ekonóm TN)
Kata juniori: Filip D. (Rapid BA), Muller J. (Kachi NR)

Kata st.juniorky U21: Čukanová M. (Rapid BA), Gamová N. (ŠŠK BA)

Kata st.juniori U21:

Kata seniorky: Bruňanská K. (ŠŠK Prievidza), Vaňušaniková J. (ŠŠK BA)
Kata seniori: Miklovics D. (KK Nové Zámky), Šlehofer R. (ŠŠK BA)


kumite kadetky:
- 47 kg:
Mierna A. (KK MUGEN), Verebová S. (KKK KE)
- 54 kg: Halecká S. (KK JUNIOR PO), Ilavská K. (ŠKK Farmex), Kollárová P. (KKK KE), Kretovičová R. (KKK KE), Krnáčová N. (KK Detva), Melicháreková L. (ŠK Real TN)
- 61 kg: Benešová N. (Budokan Samaria), Hulinová E. (KK Detva), Rumanovská Z. (ŠK CMK BB), Salaganičová I. (KK JUNIOR PO), Zeumerová A. (ŠKK Kachi NR)
+61 kg: Kulíková V. (ŠK CMK BB)

 

kumite kadeti:
- 52 kg:
Chrenko S. (ŠK CMK BB), Kotek D. (KK ZOKU), Lehocký A. (ŠK CMK BB), Žabka O. (ŠK CMK BB)
- 57 kg: Dado A. (ŠK CMK BB), Lamačka M. (ŠK Real TN), Plichta B. (KKK KE), Zelman D. (KK Krupina),
- 63 kg: Chovanec D. (KK Detva), Kvasnica M. (Tornado KT), Naňo T. (KK KUMADE TO)
- 70 kg: Jesenič P. (Tornado KT), Kostelný L. (ŠK Real TN), Turčaník R. (KK TORADE LM)
+70 kg: Michálek J. (TJ Spartak MY)

 

kumite juniorky:
- 48 kg:
Jalowiczorová V. (KK JUNIOR PO), Pálešová V. (KK KUMADE TO)
- 53 kg: Malá L. (ŠK CMK BB)
- 59 kg: Jeseničová N. (Tornado KT), Luptáková N. L. (ŠK CMK BB)
- 66 kg: Kalamárová A. (MŠK ZH), Šoltésová V. (MŠK ZH)
+66 kg: Chrastinová P. (KK MUGEN)

 

kumite juniori:
- 55 kg:
Cséfalvaj Pa. (KK Real TN), Cséfalvaj Pe. (KK Real TN), Pechota J. (KK ZA)
- 61 kg: Chrenko J. (ŠK CMK BB), Krivda M. (KK IGLOW)
- 68 kg: Broďani A. (KK ZA), Duchovič D. (ŠKK Kachi NR), Chovanec M. (KK Detva), Ivančík O. (KK Slovšport TT), Kováč S. (ŠK CMK BB)
- 76 kg: Králik T. (KK ZA), Mašlej M. (KK Detva), Pirčák V. (KKK KE), Sáraz M. (ŠKK Kachi NR)
+76 kg: Bohunický L. (TJ Rapid BA)

 

Kumite st. juniorky U21
- 50 kg:
Mináriková S. (Tornado KT), Mrázová L. (KK Ekonóm TN)
- 55 kg: Baková R. (ŠKK Kachi NR), Kvasnicová N. (Tornado KT)
- 61 kg: Polónyová B. (ŠK CMK BB), Váczy A. (ŠŠK BA)
- 68 kg: Mesárošová N. (ŠKK Kachi NR)
+ 68 kg: Erdélyiová N. (ŠŠK BA), Snopková V. (MŠK ZH)

 

Kumite st. juniori U21
- 60 kg:
Dolnický A. (MŠK ZH)
- 67 kg: Čiaky M. (ŠK CMK BB), Sečkár Š. (ŠK CMK BB)
- 75 kg: Fabian M. (Union KE), Chudík A. (ŠK CMK BB), Maňko J. (ŠK CMK BB), Papp Z. (KK Slávia UPJŠ KE)
- 84 kg: Antoš V. (KK IGLOW), Bohunický D. (TJ Rapid BA), Poliak J. (ŠK CMK BB), Prievozník Š. (Seigokan)
+84 kg: Bagaev M. (ŠŠK BA), Kešeľak D. (KK IGLOW)

 

Kumite seniorky
- 50 kg:
- 55 kg:
Schwartzová Z. (KK UNION KE)
- 61 kg: Bakos Suchánková I. (KK Ekonóm TN)
- 68 kg:
+68 kg:

 

Kumite seniori
- 60 kg:
Bugoš A. (KK Slávia UPJŠ KE)
- 67 kg:
- 75 kg:
Štetina J. (TJ Rapid BA)
- 84 kg:
+84 kg:

------------------------------------------------------------------------------------

 

ORGANIZAČNÉ INFORMÁCIE

 

KUMITE

Vzhľadom k zmene programu od organizátora turnaja sa mení aj čas odchodu autobusu na:

Odchod autobusu - 29.9.2023 (PIATOK) - KUMITE


v Nitre - o 6:00 hod. (ráno) stretnutie reprezentantov a kontrola dokumentov (parkovisko pri veľkom kruhovom objazde na Štúrovej ul., vedľa predajne Jutex)

Odchod autobusu z NR: o 6:15 hod.


v Bratislave - o 7:15 hod. stretnutie reprezentantov a kontrola dokumentov (Dom Športu, Junácka 6 - na parkovisku zo strany Polusu)

Odchod autobusu z BA: o 7:30 hod., trasa cez Maďarsko

 

Odchod mikrobusu z BA: o 7:30 hod.

 

Návrat po turnaji.

Príchod v nedeľu 1.10.2023 (NEDEĽA)  v skorých ranných hodinách

 

Zoznam pretekárov kumite s nástupom do autobusu (Nitra / Bratislava)

V prípade, že bude niekto z reprezentantov nastupovať na inom mieste, ako je uvedené v tabuľke, je potrebné poslať túto info na office@karate.sk.

 

Reprezentantky (dievčatá), ktoré cestujú v autobuse splnomocňujú trénerku - V.Moser

údaje na trénera

 

Reprezentanti (chlapci), ktorí cestujú v autobuse splnomocňujú trénera - J.Kalčoka

údaje na trénera

 

 

Zoznam pretekárov kumite s nástupom do mikrobusu (Bratislava)

 

KATA

Odchod mikrobusu - 30.9.2023 (SOBOTA) - KATA

 

v Bratislave - o 7:45 hod. ráno stretnutie reprezentantov a kontrola dokumentov (Dom Športu, Junácka 6 - na parkovisku zo strany Polusu)

Odchod mikrobusu z BA: o 8:00 hod., trasa cez Maďarsko

 

Návrat po turnaji.

 

Zoznam pretekárov kata s nástupom do mikrobusu (Bratislava)

 

Reprezentanti kata, ktorí cestujú v mikrobuse splnomocňujú - asistenta

údaje na asistenta

 

Podmienkou účasti na turnaji je:

 

1.) uzavretie športovej poistky + cestovného poistenia

 

- športovej poistky na deň turnaja - 30.9.2023 (SOBOTA) - kategórie kumite kadeti, juniori, U21, seniori

- športovej poistky na deň turnaja - 1.10.2023 (NEDEĽA) - kategórie kata

 

- ako aj cestovné poistenie na dni 29.9. - 1.10.2023 (piatok - nedeľa) - kategórie kumite

- ako aj cestovné poistenie na dni 30.9. - 2.10.2023 (sobota - pondelok) - kategórie kata


2.) účastníci musia mať platný vlastný cestovný doklad - cestovný pas / občiansky preukaz

 

3.) splnomocnenie na cestu do zahraničia - platí pre reprezentantov mladších ako 18 rokov

 

splnomocnenie dieťa_SVK

splnomocnenie dieťa_ENG

 

https://mzv.sk/web/sk/sluzby/ak-cestujete-do-zahranicia/cestovanie-s-detmi

 

Maďarsko - Deti do 15 rokov môžu vstupovať na územie Maďarska s platným cestovným pasom, alebo občianskym preukazom s fotografiou.
Ak maloleté dieťa cestuje samé, alebo v sprievode iných dospelých osôb, ako rodičov, odporúčame mať  splnomocnenie podpísané zákonným zástupcom/zástupcami v maďarskom alebo anglickom jazyku overené notárom.


Slovinsko - Deti musia mať platný cestovný doklad (pas/občiansky preukaz).
V prípade, že necestujú s oboma rodičmi odporúčame mať so sebou notárom overené splnomocnenie na cestovanie s dieťaťom.Cudzinec mladší ako 18 rokov, ktorý má cestovný doklad a cestuje bez rodičov, zákonných zástupcov alebo opatrovníka, môže prekročiť hranicu a zdržiavať sa na území Slovinska v prípade, ak má podpísaný a notársky overený súhlas od rodiča, zákonného zástupcu alebo opatrovníka.

Súhlas musí obsahovať osobné údaje zákonného zástupcu a osobné údaje neplnoletej osoby.

V prípade ciest v sprievode plnoletej osoby, okrem hore uvedených údajov sú potrebné aj osobné údaje tejto sprevádzajúcej osoby, účel a dĺžku pobytu, obdobie s platnosťou súhlasu alebo povolenia a podpis rodiča.

Súhlas musí byť vypracovaný v slovenčine s anglickým alebo slovinským prekladom a musí byť úradne overený (štátnym notárom, alebo oprávneným úradom).

Chorvátsko - Každé dieťa musí mať vlastný cestovný doklad - podľa veku občiansky preukaz (s fotografiou) alebo cestovný pas. Občiansky preukaz podobne ako cestovný pas možno vystaviť dieťaťu už od narodenia.

Doklad musí byť platný počas celého pobytu v Chorvátsku a minimálne v deň návratu na Slovensko.

V prípade vstupu maloletých do Chorvátska, kedy nie sú výlučne v sprievode rodičov (nie je to nevyhnutné) písomný súhlas zákonného zástupcu, poručníka v chorvátskej alebo anglickej verzii (chorvátske pohraničné úrady však takéto doklady nevyžadujú, avšak odporúča sa to najmä z dôvodu straty dokladov, prípadne hospitalizácie v Chorvátsku).