KONTAKT

Sídlo zväzu
Slovenský zväz karate
Junácka 6
832 80 Bratislava
Telefonický kontakt
02/49249 132
0903 692 095

3.kolo Slovenský pohár detí a žiakov

SLOVENSKÝ POHÁR
DETÍ, ŽIAKOV - 3. kolo
+
KARATE AGILITY


Dátum: 24. marca 2018 - SOBOTA - 09:00 hod.

Miesto konania: Športová hala, Tehelná č.1, 064 01 STARÁ ĽUBOVŇA

Usporiadateľ: ŠKM-KK Stará Ľubovňa, o.z., František Vorobeľ, tel: 0903 618 840, e-mail: f.vorobel@gmail.com

Organizátor: SZK
Štartovné: 12,- € za pretekára pre štart max. v dvoch kategóriach
(napr. kata-kumite, kumite-agility, kata-agility)
                     15,- € za pretekára pre štart v troch kategóriach

 

 

VÝSLEDKY :

 

Poradie pretekárov 3. SP deti  žiakov agility 24.3.2018 - Stará Ľubovňa

Štatistika účasti  3. SP deti  žiakov agility 24.3.2018 - Stará Ľubovňa

Medailová štatistika  3. SP deti  žiakov agility 24.3.2018 - Stará Ľubovňa

 

https://sutazekarate.sk/sutaze_sutazvys.php?sutaz=87

 

 

 

Propozície turnaja