KONTAKT

Sídlo zväzu
Slovenský zväz karate
Junácka 6
832 80 Bratislava
Telefonický kontakt
02/49249 132
0903 692 095

2.kolo Slovenský pohár detí a žiakov

SLOVENSKÝ POHÁR
DETÍ, ŽIAKOV - 2. kolo
+
KARATE AGILITY

 

Dátum: 3. marca 2018 - SOBOTA - 09:00 hod.

Miesto konania: Mestská športová hala, Februárová č.11, 958 01 PARTIZÁNSKE

Usporiadateľ: KK DRAP Partizánske, Peter Hnyk, tel: 0907 579 376, e-mail: peterhnyk@gmail.com

Organizátor: SZK
Štartovné: 12,- € za pretekára pre štart max. v dvoch kategóriach
                               (napr. kata-kumite, kumite-agility, kata-agility)
                     15,- € za pretekára pre štart v troch kategóriach

 

 

 

VÝSLEDKY:

 

Poradie pretekárov  2. SP deti  žiakov agility 3.3.2018 - Partizánske

Medailová štatistika  2. SP deti  žiakov agility 3.3.2018 - Partizánske

Štatistika účasti   2. SP deti  žiakov agility 3.3.2018 - Partizánske

 

BODOVÝ REBRÍČEK PO 2.kole SP :

 


Bodový rebríček po  2. SP deti  žiakov agility 3.3.2018 - Partizánske

 

 

Propozície turnaja