KONTAKT

Sídlo zväzu
Slovenský zväz karate
Junácka 6
832 80 Bratislava
Telefonický kontakt
02/49249 132
0903 692 095

Zvolen cup 2017, M-SsZK seniorov 2017, SsZK pohár mládeže 2017

27. ročník Karate Zvolen Cup 2017
"Otvorené" Majstrovstvá Stredoslovenského zväzu karate mužov a žien pre rok 2017
"Otvorené" 2. kolo Stredoslovenský pohár mládeže 2017

 

Výsledky turnaja:

https://www.sutazekarate.sk/sutaze_sutazvys.php?s=0&sutaz=34

 


DÁTUM: 12. februára 2017 (nedeľa)

MIESTO: Zvolen, Športová hala IX. ZS Tepličky, Nográdyho ulica - 2 haly a 6 tatami

Registrácia: Len cez portál www.sutazekarate.sk. REGISTRÁCIA V DEŇ SÚŤAŽE NEBUDE MOŽNÁ!!!

Online registrácia bude spustená od 15.1.2017 do 11.2.2017. V prípade otázok k registrácii volajte 0948 020 527 /Striežovský/

PREZENTÁCIA: 9.00 - 9.15 hod. - kata, 9.30 - 10.45 hod. kumite /Len odsúhlasenie súpisky podľa online registrácie/

ZAČIATOK: 9.30 hod.

ORGANIZÁTOR: Stredoslovenský zväz karate

USPORIADATEĽ: KK Zvolen - Miloš HITKA, 0907438077, 045 5 206 433, hitka@tuzvo.sk

 

SÚŤAŽNÉ KATEGÓRIE A PODMIENKY:

M-SsZK seniorov:

KATA: ženy (od 16 rokov)

           muži (od 16 rokov)

KUMITE: ženy -50, - 55, -61, - 68, + 68 kg, BRH (od 17 rokov s ostaršením),

               muži -60,-67,-75,-84,+84 kg , BRH (od 17 rokov s ostaršením),

 

Stredoslovenský pohár mládeže:

KATA: chlapci, dievčatá : začiatočníci, pokročilí (6-7 rokov)

           mladší žiaci, mladšie žiačky : začiatočníci, pokročilí (8-9 rokov)

           starší žiaci, staršie žiačky začiatočníci, pokročilí (10-11 rokov)

           ml. dorastenci, ml. dorastenky: (12-13 rokov)

           st. dorastenky, st. dorastenci (14-15 rokov)

Maximálny technický stupeň pre štart v kategórii začiatočníci : 6.kyu, Ak pretekár nastúpi na súťaž v kategórii začiatočníci, nemôže už nastúpiť v kategórii pokročilých. Súťaž kata prebehne na základe zmien schválených VV SZK. http://www.karate.sk/988/informacie-z-vykonneho-vyboru-szk-2-1-2016

KUMITE: chlapci, dievčatá -24, +24 kg (6-7 rokov, 60s)

               mladší žiaci, mladšie žiačky: - 28, - 32, + 32 kg ( 8-9 rokov, 60s)

               starší žiaci, staršie žiačky: - 30, -35, -40, +40 kg (10-11 rokov, 90s)

               ml. dorastenci, ml. dorastenky:-40, -50, +50 kg (12-13 rokov, 90s)

               st. dorastenky: -54, +54 kg (14-15 rokov, 90s)

               st. dorastenci: -63, +63 kg (14-15 rokov, 120s)

               juniorky: -55, + 55 kg (16-17 rokov, 90s)

               juniori: -68, + 68 kg (16-17 rokov,120s)

Je povolený 1 štart pretekára v kata a 1 štart v kumite, v jednej vekovej kategórii.

Pri nízkej účasti pretekárov v kategórií si organizátor vyhradzuje právo spojenia kategórií.

 

ÚČASTNÍCI M SsZK: Otvorená súťaž pre pretekárov s platným preukazom karate (fotografia, klubová príslušnosť, lekárska prehliadka max. 1 rok stará)

ÚČASTNÍCI Ss pohára: Otvorená súťaž pre pretekárov s platným preukazom karate (fotografia, klubová príslušnosť, lekárska prehliadka max. 1 rok stará)

PRAVIDLÁ: WKF a platné doplnky týchto propozícii. Chrániče priehlavkov a holení sú povinné vo farbe modrej resp. červenej.

CENY: Medaily a diplomy pre 1., 2. a 3. miesto + cena sponzora

ŠTARTOVNÉ: 12 EUR za jednotlivca.

 

Propozície