KONTAKT

Sídlo zväzu
Slovenský zväz karate
Junácka 6
832 80 Bratislava
Telefonický kontakt
02/49249 132
0903 692 095

SLOVENSKÝ POHÁR DETÍ, ŽIAKOV - 3. kolo

Slovenský zväz karate
organizoval
SLOVENSKÝ POHÁR
DETÍ, ŽIAKOV - 3. kolo

+
NOVÁ SÚŤAŽNÁ DISCIPLÍNA KARATE AGILITY

 

 

 

VÝSLEDKY TURNAJA:

 

Poradie pretekárov 3. SP deti, ziakov, agility 11.4.2015 Myjava 2015

Štatistika účasti  3. SP deti, ziakov, agility 11.4.2015 Myjava 2015

Štatistika umiestneni  3. SP deti, ziakov, agility 11.4.2015 Myjava 2015

 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

INFORMÁCIA!!! Zo súťaže - 3. kolo Slovenského pohára detí, žiakov - je sprostredkovaný online prenos. Turnaj môžete sledovať na uvedenom kanáli Youtube.com :

 

https://www.youtube.com/channel/UCeKiV24B2X6Uu4rboQtoV4A

 

 

 

Dátum: 11.apríla 2015 (SOBOTA)
Miesto konania: Myjava, Mestská športová hala, M. Marečku 11, 907 01
Kontakt: Peter Dobiaš
                 mobil.: 0917/186 846,
                 email: dobias.peter@azet.sk

Organizátor: SZK
Štartovné: 11,- € za pretekára pre štart max. v dvoch kategóriach
                      (napr. kata-kumite, kumite-agility, kata-agility)
                      14,- € za pretekára pre štart v troch kategóriach


Program prezentácie:
08.30 - 9.30 hod. - KARATE AGILITY - Všetky kategórie
                                Súbežne aj KATA ZAČIATOČNÍCI
Prihlasovanie do kat. AGILITY končí o 9.30 hod.

09.30 - 10.30 hod. KATA chlapci,dievčatá, ml. žiaci, ml. žiačky, st. žiaci, st. žiačky

10.30 - 11.30 hod. KUMITE chlapci,dievčatá, ml. žiaci, ml. žiačky
11.30 - 12.00 hod. KUMITE st. žiaci, st. žiačky

 

Program súťaže:
10.00 hod. - súťaž - KARATE AGILITY
                               - KATA ZAČIATOČNÍCI, KATA pokročilí
Cca 12,00-13,00 hod. - Slávnostné otvorenie
- vyhlásenie výsledkov kata, agility
Súťaž:
- KUMITE chlapci, dievčatá
- KUMITE ml. žiaci, ml. žiačky
- KUMITE st. žiaci, st. žiačky


Systém súťaže:

Súťažiaci môžu štartovať v KATA iba v jednej kategórii (začiatočníci alebo pokročilí).

Súťažiaci môžu štartovať vzhľadom na stupeň technickej vyspelosti (STV) bez obmedzenia - OKREM ZAČIATOČNÍKOV v KATA !!!!!

KUMITE sa nedelí na kategórie. začiatočníkov a pokročilých,ale podľa platného súťažného poriadku..(viď. tabuľka pokročilí).

Podľa platného súťažného poriadku, pravidlá WKF s dodatkom SZK. Vylučovací s repasážou.
Ostaršenie v kata aj kumite je maximálne o 1 rok (pretekár musí dokladovať).
Povolený je jeden štart v kata a jeden štart v kumite.
Vekové kategórie sa menia dňom dovŕšenia príslušnej vekovej hranice v deň súťaže.
Platná lekárska prehliadka stará max. 1 rok. Platný preukaz SZK.


UPOZORNENIE:
Pozorne si prečítajte zmeny na stránke SZK:
http://www.karate.sk/829/zmeny-schvalene-vykonnym-vyborom-szk

POZOR!!! Pre VŠETKY kategórie sú POVINNÉ CHRÁNIČE HRUDNÍKA, tzv. BODY PROTECTOR.
Chrániče na priehlavok sú povinné vo farbe modrej resp. červenej - homologizované SZK
(zn.Kaze, Adidas, Tokaido, Budosport, Katsudo a iné)
V prípade iného výrobcu, schvaľuje použitie chráničov hlavný rozhodca súťaže.
Vyhlasovanie víťazov bude priebežné.
Organizátor si vyhradzuje právo zmeny časového programu prezentácie a súťaže.
Tréneri môžu kaučovať pretekárov iba v športovom úbore (jogging, tričko) s označením klubovej príslušnosti a kaučovskou kartičkou SZK!
Organizátor si vyhradzuje právo zmeny časového programu prezentácie a súťaže o ± 30 min..
Prípadné zmeny a doplnky sú aktualizované na stránke SZK: www.karate.sk.

 

Propozície turnaja

 

 

!!! NOVÉ 22.3.2015!!!

 

Sumárny bodový rebríček po 2. kole SP detí 8.3.2015