KONTAKT

Sídlo zväzu
Slovenský zväz karate
Junácka 6
832 80 Bratislava
Telefonický kontakt
02/49249 132
0903 692 095

Grand Prix Žilina 2015 - otvorené Majstrovstvá SsZK detí a žiakov

Grand Prix Žilina 2015
Otvorené Majstrovstvá SsZK detí a žiakov

 

Výsledky turnaja:

Poradie pretekárov

Štatistika účasti klubov

Bodové hodnotenie klubov - sumárne

Medailová štatistika umiestnenia - Pohár klubov

 

 


 

 

 

Propozície turnaja

 

Dátum konania : 21. marca 2015
Miesto konania : Žilina, Športové gymnázium, Rosínska cesta 4, http://sportgymza.edupage.org/
Organizátor : Stredoslovenský zväz karate

Usporiadateľ : Klub karate Žilina (www.karateza.sk)


Hlavný rozhodca : deleguje usporiadateľ
Rozhodcovia :
deleguje usporiadateľ, rozhodcovia z statných regiónov sú vítaní


Štartovné :
10 € za jednotlivca


Časový rozvrh :

8.30 - 9.00 prezentácia kata všetky kategórie
9.00 - 10.00 prezentácia kumite chlapci, dievčatá, ml. žiaci(ky)
10:00 - 11:00 prezentácia kumite st. žiaci(ky), ml. kadeti(ky)
11:00 - 12:00 prezentácia kumite kadeti(ky), juniori(ky), seniori
9:30 - 12:00 súťaže kata
12:00 - 12:30 slávnostný nástup
12:30 začiatok súťaže kumite


Ceny:

1.miesto - pohár, medaila, diplom
2. - 2. x 3. miesto medaila a diplom
Pohár - Pohár klubov (najúspešnejší klub GP)

 

Kategórie :

KATA:

chlapci, dievčatá : začiatočníci (do 5 rokov)
chlapci, dievčatá : začiatočníci, pokročilí (6-7 rokov)
mladší žiaci, mladšie žiačky : začiatočníci, pokročilí (8-9 rokov)
starší žiaci, staršie žiačky : začiatočníci, pokročilí (10-11 rokov)
mladší kadeti, mladšie kadetky (12-13 rokov)
kadeti, kadetky (14-15 rokov)
muži, ženy (od 16 rokov)


Maximálny technický stupeň pre štart v kategórii začiatočníci : 6.kyu
Ak pretekár nastúpi na súťaž v kategórii začiatočníci, nemôže už nastúpiť v kategórii pokročilých.
Súťaž kata prebehne na základe zmien schválených VV SZK.
http://www.karate.sk/829/zmeny-schvalene-vykonnym-vyborom-szk

 

KUMITE:

chlapci: -22,-26,-30,+30 kg (6-7 rokov, 60s)
dievčatá: -20,-24,-28,+28 kg (6-7 rokov, 60s)
mladší žiaci: -24,-28,-32,+32 kg (8-9 rokov, 60s)
mladšie žiačky: -27,-32,-37,+37 kg (8-9 rokov, 60s)
starší žiaci: -30,-35,-40,+40 kg (10-11 rokov, 90s)
staršie žiačky: -30,-35,-40,+40 kg (10-11 rokov, 90s)
mladší dorastenci: -40,-45,-50,+50 kg (12-13 rokov, 90s)
mladšie dorastenky: -40,-45,-50,+50 kg (12-13 rokov, 90s)
staršie dorastenky: -54,+54 kg (14-15 rokov, 90 s)
starší dorastenci: -52 kg, -57,-70, +70 kg (14-15 rokov, 120 s)
juniorky: - 53,-59,+59 kg (16-17 rokov, 90 s)
juniori: - 68,-76,+76 kg (16-17 rokov, 120 s)
muži : BRH (od 18 rokov, 180 s)
ženy : BRH (od 18 rokov, 120 s)

 

Systém súťaže : kata a kumite - vylučovací systém s repasážou
Každý pretekár môže štartovať iba v jednej vekovej a váhovej kategórii. Pri nízkej účasti pretekárov v kategórií si organizátor vyhradzuje právo spojenia kategórií.
Pravidlá : WKF, SZK a platné doplnky týchto propozícii a SsZK
kumite - chrániče priehlavkov a holení sú povinné vo farbe modrej resp. červenej, chrániče hrudníka "Body protektor" a tváre "Face mask" sú doporučené
Účastníci : otvorená súťaž pre pretekárov s platným preukazom karate (fotografia, klubová príslušnosť, lekárska prehliadka max. 1 rok stará)
Protesty : písomne s vkladom 10 € rieši komisia rozhodcov
Registrácia : vyplnené súpisky zaslať najneskoršie do 20. marca 2015
na e-mail : karateza@karateza.sk, alebo fax : 00421 41 72 35 570 (informácie na 00421 948 900 425)
Ubytovanie : www.zilina.sk, www.hotelonline.sk
Cesta : www.mapy.sk, stránka školy http://sportgymza.edupage.org/
Informácie : 00421 948 900 425, karateza@karateza.sk

 


Ing. Jozef Cisarik predseda KK Žilina