KONTAKT

Sídlo zväzu
Slovenský zväz karate
Junácka 6
832 80 Bratislava
Telefonický kontakt
02/49249 132
0903 692 095

Seminár Seiwakai v Londýne

Seminár Seiwakai v Londýne


V Londýne sa konal medzinárodný seminár organizácie Seiwakai International Goju Ryu karate.

 

Organizácia Seiwakai je jednou z najvačších organizácií začlenených v celojaponskej JAPAN KARATE FEDERATION GOJU KAI. Hlavnými inštruktormi seminára v Londýne boli: S. Fujiwara - 8. dan (JKF Goju Kai), S. Takahashi 8. dan (JKF Goju Kai), L. Lipinski - 8. dan Seiwakai, R. Mráz - 7.dan (JKF Goju Kai) a iní. Seminára sa zúčastnilo približne 200 karatistov z krajín Poľska, Slovenska, Českej republiky, Maďarska, Lichtejnštajnska, Portugalska, Švajčiaraska, Nemecka, Belgicka, Ruska a ďaľších. Pod vedením R. Mráza sa seminára zúčastnili aj karatisti zo slovenských klubov: IPPON Bratislava, KUMADE Topoľčany, DRAP Partizánske, KK TREND Bánovce nad Bebravou, TJ STROJÁR Malacky, KACHI Nitra a KRETOVIČ Košice. Počas seminára sa konali skúšky organizácie Seiwakai International. Milan Barányi (KUMADE TO) získal 2. dan. Natália Kasanová (IPPON BA) získala na skúškach organizácie JKF Goju Kai 3. dan.