KONTAKT

Sídlo zväzu
Slovenský zväz karate
Junácka 6
832 80 Bratislava
Telefonický kontakt
02/49249 132
0903 692 095

POHÁR SNP v karate 2017

POHÁR SNP V KARATE ´2017
32. ročník medzinárodného turnaja

Európsky turnaj univerzít v karate, 23.ročník


BANSKÁ BYSTRICA, S L O V E N S K O

 

Výsledky turnaja

 

 

 

Dátum: 22. október 2017 (nedeľa)

Miesto: BANSKÁ BYSTRICA, športová hala Filozofickej fakulty Univerzity Mateja Bela, ul.Tajovského 40

 

Propozície turnaja

 

Plagát - Pohár SNP