KONTAKT

Sídlo zväzu
Slovenský zväz karate
Junácka 6
832 80 Bratislava
Telefonický kontakt
02/49249 132
0903 692 095

15. ročník MAJSTROVSTIEV SLOVENSKA SHITO RYU KARATE

15. ročník OTVORENÝCH MAJSTROVSTIEV SLOVENSKA SHITO RYU KARATE

 

 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

 

 Výsledky turnaja

  Výsledky turnaja

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

 

 

 

Kvalifikácia na 7.Majstrovstvá ESHRKF ktoré sa uskutočnia 14.-16.6.2019 v Rumunskom, Arade.

Postupové miesta: predbežne 3 pretekári v každej kategórii

 

 

Prosíme Vás aby ste svojich súťažiacich registrovali aj s priložením fotiek tak aby sa v prípade postupu na M-ESHRKF mohli tlačiť vstupné kartičky na www.sutazekarate.sk

 

 


 

Termín konania:    20.4.2019 (Sobota)

 

Miesto konania:     Športová hala, Trhovisko 5873, Dunajská Streda

 

Program:                registrácia pretekárov - 08.15 hod. začína kategóriou

                                kata detí atď.

                              slávnostné otvorenie majstrovstiev - 8.30 hod.

                              začiatok majstrovstiev - 08.40 hod. kata detí,

                                žiakov atď.

                              Časový rozpis majstrovstiev je priložený v propozíciách

                              nižšie.

 

Štartovné:              kategórie do 13 rokov - za registrovaného a

                                pridruž. člena klubu v SSHRKA 13€

                                kategórie do 13 rokov - za neregistrovaného

                                nečlena v SSHRKA 18€

                                kategórie nad 13 rokov - za registrovaného a 

                                pridruž. člena klubu v SSHRKA 15€

                                kategórie nad 13 rokov - za neregistrovaného

                                nečlena v SSHRKA 20€

                                pri štarte v dvoch súťažných kategóriách kata

                                aj kumite +6,-€ za jednotlivca

 

Registrácia:           súťažné kategórie a registrácia je na stránke

                                www.sutazekarate.sk


Podmienky:            Majstrovstiev sa môže zúčastniť klub alebo individuálna osoba ktorá je členom SZK za nasledovných podmienok: neregistrovaný klub ktorý nemá uhradený ročný poplatok v SSHRKA bude musieť uhradiť registračný poplatok vo výške 50€ ktorý sa rovná ročnému poplatku člena SSHRKA, týmto bude pre tieto majstrovstvá považovaný za pridruženého člena SSHRKA. Jednotlivci bez klubovej príslušnosti ktorí sa budú chcieť zúčastniť majstrovstiev budú mať zvýšené štartovné o 5€ (ročný poplatok individuálneho člena SSHRKA je 15€). Pri registácii na súťaži sa vyžaduje platný preukaz SZK.

 

 Propozície