KONTAKT

Sídlo zväzu
Slovenský zväz karate
Junácka 6
832 80 Bratislava
Telefonický kontakt
02/49249 132
0903 692 095

Golden Belt Zlatni Pojas - Čačak

Dňa 8.4.2017 sa v srbskom Čačaku uskutočnil 46.ročník medzinárodného turnaja GOLDEN BELT - ZLATNI POJAS


Výsledky našich reprezentantov:


kata kadetky: Čukanová M. - 1.MIESTO

kumite kadeti - 63 kg: Šimun M. - 1.MIESTO

kumite kadetky - 54 kg: Palinkášová L. - 1.MIESTO

kumite juniorky - 48 kg: Veisová D. - 2.MIESTO

kata kadeti: Pišta J. - 3.MIESTO

kumite kadetky - 47kg: Schlettová D. - 3.MIESTO

kumite kadeti - 63 kg: Maroši D. - 3.MIESTO

kumite kadeti - 63 kg: Čela A.N. - 3.MIESTO

kumite kadeti - 70 kg: Bagita D. - 3.MIESTO

kumite kadeti - 52 kg: Poliak J. - 3.MIESTO

 

NOMINOVANÍ REPREZENTANTI:


kata kadetky: Čukanová M.

kata kadeti: Droppa N., Pišta J.

kumite kadetky - 47kg: Schlettová D.

kumite kadetky - 54 kg: Palinkášová L.

kumite kadetky +54 kg: Kozárová E.

kumite kadeti - 52 kg: Poliak J.
kumite kadeti - 63 kg: Maroši D., Šimun M., Čela A.N.

kumite kadeti - 70 kg: Bagita D.

kumite juniorky - 48 kg: Veisová D.

kumite juniorky - 59 kg: Hrnková S., Láliová V.

kumite juniori - 61 kg: Tapajčík S.


Bulletin turnaja


Pre osoby mladšie ako 18 rokov je potrebné, aby si priniesli so sebou SPLNOMOCNENIE NA CESTU DO ZAHRANIČIA, ktoré pri odchode odovzdajú trénerom.

Splnomocnenie je potrebné mať vyplnené v slovenskom aj v anglickom jazyku.

 

Reprezentanti = je potrebné splnomocniť trénera JÁNA NOVOSADA.

 

Organizačné informácie:

 


Stretnutie reprezentantov je dňa 7.4.2017 (PIATOK) o 8:45 pred Domom Športu, Junácka 6 (vedľa Polusu).

Odchod na turnaj je dňa 7.4.2017 (PIATOK) o 9:00 z Domu športu, Junácka 6 (vedľa Polusu).

Predpokladaný návrat z turnaja je 9.4.2017 (NEDEĽA) v ranných hodinách pred Dom športu v Bratislave.


Podmienkou účasti na turnaji je platný cestovný pas a uzavretie športovej poistky na deň turnaja (8.4.2017) ako aj cestovné poistenie na dni 7.- 9.4.2017.