KONTAKT

Sídlo zväzu
Slovenský zväz karate
Junácka 6
832 80 Bratislava
Telefonický kontakt
02/49249 132
0903 692 095

16th CROATIA OPEN 2016

Dňa 01.10.2016 sa v Chorvátsku, v Rijeke uskutočnil 16. ročník Croatia Open Karate, ktorý bol nominačným turnajom pre kategórie kadetov, juniorov a U21 na Majstrovstvá Európy 2017 (Sofia, Bulharsko) a zároveň na Majstrovstvá sveta seniorov 2016 (Linz, Rakúsko).

 

Výsledky našich reprezentantov

 

1.miesto - Hlavačková N. - kata cadet female

1.miesto - Fabian P. - kata senior male

1.miesto - Slovakia B - kata team female cadet-junior

1.miesto - Maroši D. -  kumite male cadet - 63 kg

1.miesto - Kósa T. - kumite male cadet + 70 kg

1.miesto - Bogárová D. - kumite female junior - 53 kg

1.miesto - Džačovský Ľ. - kumite male U21 - 75 kg

1.miesto - Pillárová V. - kumite female U21 - 68 kg

2.miesto - Szolár P. - kata male junior

2.miesto - Brázdová E. - kata female junior

2.miesto - Báčiková Ľ. - kata female U21

2.miesto - Slovakia A - kata team female cadet-junior

2.miesto - Cela A.N. - kumite male cadet - 52 kg

2.miesto - Šimčíková K. - kumite female cadet - 47 kg

2.miesto - Podsklan D. - kumite male junior - 68 kg

2.miesto - Cichrová R. - kumite female U21 - 50 kg

2.miesto - Kuklová H. - kumite female U21 - 61 kg

3.miesto - Vaňová V. - kata female cadet

3.miesto - Duška E. - kata male junior

3.miesto - Balciarová D. - kata female senior

3.miesto - Slovakia - kata team female senior

3.miesto - Rajčanová N. - kumite female cadet - 47 kg

3.miesto - Nehilová M. - kumite female cadet + 54 kg

3.miesto - Jóba A. - kumite male junior + 76 kg

3.miesto - Vidová R. - kumite female U21 - 61 kg

 

 

 

!!! OZNAM !!!

Pre osoby mladšie ako 18 rokov je potrebné, aby si priniesli so sebou SPLNOMOCNENIE NA CESTU DO ZAHRANIČIA, ktoré pri odchode odovzdajú trénerom.


Splnomocnenie je potrebné mať vyplnené v slovenskom aj v anglickom jazyku. Nie je potrebné overenie notárom.

 

 

Reprezentanti AKB, BUK, Zapadoslovenského zväzu karate = je potrebné splnomocniť trénera Tomáša Klemana.

Reprezentanti Stredoslovenského zväzu karate = je potrebné splnomocniť trénerku Klaudia Farmadína.
Reprezentanti VUKABU, Tatranskej únie = je potrebné splnomocniť trénera Jozefa Semaníka.

 

 

 

!!! Nominovaní reprezentanti - svoju účasť, alebo v prípade svojej neúčasti treba písomne nahlásiť do 24.9.2016 (SOBOTA) trénerovi štátnej reprezentácie Petrovi Mackovi na macko@karate.sk, spôsobom:


MENO,PRIEZVISKO - KATEGÓRIA - POTVRDENIE ÚČASTI/NEÚČASTI


!!! Prípadnú zmenu kategórie (vekovej, váhovej) treba obratom nahlásiť na macko@karate.sk !!!


!!! Nominovaní rezprezenti, ktorí nepotvrdia svoju účasť písomne mailom na macko@karate.sk, do 24.9.2016 (SOBOTA), budú nahradení ďalšími reprezentantami !!!

 

Bulletin turnaja

 

Svoju účasť nepotvrdili:

Kumite seniori + 84 kg: Kabashi I. (Farmex NR)

 

Nominácia reprezentantov:

Nominácia reprezentantov môže byť doplnená.

 

Kumite kadetky - 47 kg: Šimčíková T. (Katsudo Sabinov), Hlavačková N. (Kachi NR)
Kumite kadetky - 54 kg: Krivdová S. (Iglow SNV), Zimnikovalová Z. (Iglow SNV)
Kumite kadetky +54 kg: Pekarčíková M. (Shihan PO), Bryndzová M. (Junior Prešov), Kozárová E. (Farmex NR), Nehilová M. (CMK BB)


Kumite kadeti - 52 kg: Šimun M. (ŠŠK BA), Tvrdoň A. (ŠŠK BA), Čela A.N. (MŠK Žiar n/Hronom), Čanky M. (Spartak Myjava), Hauser I. (Shihan PO), Štetina J. (Spartak Myjava)
Kumite kadeti - 57 kg: Bagaev M. (ŠŠK BA) Demký Ľ. (KKK KE)

Kumite kadeti - 63 kg: Maroši D. (ŠŠK BA), Gama K. (ŠŠK BA), Pápay M. (Farmex NR), Jurák A. (ŠKM KK Stará Ľubovňa)

Kumite kadeti - 70 kg: Bagita D. (Taiyó Kolárovo), Šebok P. (Farmex NR)
Kumite kadeti +70 kg: Kósa T. (Dukla BB)


Kumite juniorky - 48 kg: Spálová T. (ŠŠK BA), Veisová D. (MŠK Žiar n/Hronom)
Kumite juniorky - 53 kg: Bogárová D. (Dukla BB)
Kumite juniorky - 59 kg: Píchová P. (Shihan PO)

Kumite juniorky + 59 kg: Hamšíková A. (CMK BB), Jelžová N. (MŠK Žiar n/Hronom)


Kumite juniori - 55 kg:

Kumite juniori - 61 kg: Hajdu M. (ŠŠK BA), Tapajčík S. (CMK BB), Pončka M. (AC UNIZA Žilina)

Kumite juniori - 68 kg: Podsklan D. (Dukla BB)
Kumite juniori - 76 kg: Gyurik A. (Rapid BA), Gažo M. (Iglow SNV)
Kumite juniori +76 kg: Jóba A. (Taiyo Kolárovo) Baňas M. (Union KE)


Kumite st. juniorky U21 - 50 kg: Cichrová R. (ŠŠK BA)
Kumite st. juniorky U21 - 55 kg: Macejková I. (Dukla BB)
Kumite st. juniorky U21 - 61 kg: Kuklová H. (Kachi NR), Ťažká L. (CMK BB), Vidová R. (Dukla BB)

Kumite st. juniorky U21 - 68 kg: Pillárová V. (KKK KE)
Kumite st. juniorky U21 +68 kg:


Kumite st. juniori U21 - 60 kg: Imrich D. (Iglow SNV)
Kumite st. juniori U21 - 67 kg: Homola M. (Farmex NR), Laurov M. (MŠK Žiar n/Hronom), Riedl D. (CMK BB)
Kumite st. juniori U21 - 75 kg: Džačovský Ľ. (CMK BB), Hačko M. (Slovšport TT)
Kumite st. juniori U21 - 84 kg: Buday D. (Drap Partizánske)

Kumite st. juniori U21 + 84 kg: Kostolník D. (CKM BB)

 

Kumite seniorky - 50 kg: Schwartzová Z. (Union KE)

Kumite seniorky - 55 kg:

Kumite seniorky - 61 kg:

Kumite seniorky - 68 kg: Semaníková Ver. (Katsudo Sabinov), Kopúňová M., Langošová L. (Junior Prešov)

Kumite senriorky + 68 kg:

 

Kumite seniori - 60 kg: Dobrotka R. (CMK BB)

Kumite seniori - 75 kg: Lieskovský M. (Dukla BB)

Kumite serniori - 84 kg: Pupkay T. (ŠŠK BA)

Kumite seniori + 84 kg: Kabashi I. (Farmex NR)

 

Kata kadetky: Droppová N. (ŠŠK BA), Vaňová V. (ŠŠK Prievidza), Jakubechová N. (ŠŠK Prievidza), Struhárová S. (ŠŠK Prievidza), Zvolenská N. (Slovšport TT), Hlavačková N. (Kachi NR), Radošinská N. (ŠŠK BA)
Kata juniorky: Vaňušaniková J. (ŠŠK BA), Pištová S. (Slovšport TT), Merašická N. (ŠŠK Prievidza), Brázdová E. (ŠŠK Prievidza)
Kata st. juniorky U21: Báčiková Ľ. (ŠŠK Prievidza), Ovečková A. (Hanko-Kai Senica)
Kata družstvá kadetky-juniorky:

- Vanova, Bacikova, Struharov

- Merasicka, Jakubechova, Brazdova

Kata druzstva seniorky:

- Brazdova, Bacikova, Merasicka

Kata seniorky: Balciarová D. (Tekdan BA), Ovečková A. (Hanko Senica)


Kata kadeti: Droppa N. (ŠŠK BA), Pišta J. (Slovšport TT), Duhan D. (ŠŠK BA)
Kata juniori: Duška E. (Kachi NR), Smoliga J.E. (ŠŠK BA), Szolár P. (Budokan ZV)
Kata st. juniori U21: Hajdu T. (ŠŠK BA), Havlíček D. (Rapid BA)

Kata družstvá kadeti-juniori:

Kata seniori: Fabián P. (Dukla BB), Smoliga J.E. (ŠŠK BA)

 

Organizačné informácie:


Odchod na turnaj je dňa 30.9.2016 (PIATOK):

v Nitre o 8:15 hod. - stretnutie reprezentantov (parkovisko pri veľkom kruhovom objazde na Štúrovej ul., vedľa predajne Jutex)
o 8:30 hod. - odchod autobusu

v Bratislave o 9:45 hod. - stretnutie reprezentantov (pri Dome Športu, Junácka ul. 6, vedľa Polusu)
o 10:00 hod. - odchod autobusu
o 10:30 hod. - odchod autobusu
(z hlavnej železničnej stanice v Bratislave)

 

Predpokladaný návrat z turnaja je v NEDEĽU 2.10.2016 v skorých ranných hodinách pred Dom športu v Bratislave a následne do Nitry.

Účastnícky poplatok je  50 € (treba zaplatiť pri nástupe do autobusu).

Podmienkou účasti na turnaji je uzavretie športovej poistky na deň turnaja (1.10.2016) ako aj cestovné poistenie na dni 30.9.-2.10.2016.


!!! Účastníci musia mať platný cestovný pas, alebo občiansky preukaz + splnomocnenie na cestu do zahraničia pre osoby mladšie ako 18 rokov !!!