KONTAKT

Sídlo zväzu
Slovenský zväz karate
Junácka 6
832 80 Bratislava
Telefonický kontakt
02/49249 132
0903 692 095

Prijímacie konanie Banská Bystrica pre šk. rok 2021/2022

Prijímacie konanie Banská Bystrica pre šk. rok 2021/2022

 

 

  Prijímacie konanie Banská Bystrica pre šk. rok 2021/2022