KONTAKT

Sídlo zväzu
Slovenský zväz karate
Junácka 6
832 80 Bratislava
Telefonický kontakt
02/49249 132
0903 692 095

VÍZA do Ruskej federácie - PODMIENKY

Na základe informácií z veľvyslanectva Ruskej federácie v Slovenskej republike informujeme všetkých reprezentantov a členov realizačného tímu, ktorí sú nominovaní na majstrovstvá Európy U 21, juniorov a kadetov (Sochi, 2018), aby na bezproblémové vybavenie VÍZ do Ruskej federácie priniesli OSOBNE na centrálu Slovenského zväzu karate nasledovné dokumenty:

 

1) Originál cestovného PASU, ktorého elektronický sken Ste zaslali na SZK
2) Vytlačený, elektronicky vyplnený DOTAZNÍK na stránke http://visa.kdmid.ru/ , !!!osobne podpísaný!!! s nalepeným foto (3,5 cm x 4,5 cm)

3) Farebná FOTOGRAFIA v presnom rozmere 3,5 x 4,5 cm na svetlom pozadí s jasným zobrazením tváre v čelnom pohľade, bez okuliarov s tmavými sklami a bez pokrývky hlavy !!!nie staršiu ako pol roka!!!

4) Kópia cestovného zdravotného komerčného POISTENIA na celú dobu pobytu v RF, pri multivízach - na dobu prvého vstupu do RF, s minimalným plnením 30 000 eur (reprezentanti a členovia realizačného tímu 30.1. - 5.2.2018, rozhodcovia 29.1.-5.2.2018).

5) SPLNOMOCNENIE na prevzatie, resp. vyzdvihnutie cestovného pasu po udelení víz (info nižšie). Uvedené splnomocnenie nie je nutné overovať notárom. V prípade nedodania splnomocnenia si každý žiadateľ vyzdvihne cestovný pas na konzulárnom oddelení v úradných hodinách !!!individuálne!!!.

 

Uvedené dokumenty je možné priniesť každý pracovný deň v čase od 9:00 do 11:00 v termíne od 8.12. najneskôr však do 18.12. (pondelok do 11:00) na centrálu Slovenského zväzu karate, Junácka 6, 832 80 Bratislava (1. poschodie, číslo dverí 10, v prípade nutnosti - info na vrátnici).

V týchto hodinách, alebo vo výnimočných prípadoch aj iných pracovných hodinách, prosím VŽDY informujte mailom, alebo telefonicky p. ROMANA o príchode, aby požadované dokumenty prevzal a skontroloval osobne!!! Požadované dokumenty NIE možné nechávať na vrátnici ani v iných kanceláriách!!!

Kontaktná osoba: Leopold ROMAN - generálny sekretár SZK, mob.: 0903 692 095, mail: karate@karate.sk

 

Pomocné informácie k vyplneniu dotazníka:
*pred vyplnením dotazníka sa uistite, že máte počítač pripojený na tlačiareň, že máte pri sebe cestovný pas a všetky potrebné dokumenty (cestovné poistenie), pero.
1) detailné info: https://slovakia.mid.ru/sk_SK/web/svk/viza, ak si nalistujete informácie týkajúce sa udelenia víz na športové, kultúrne, vedeckotechnické účely pod typom II., tak v bode 2. nájdete odkaz na dotazník, ktorý je v slovenčine!
2) Do elektronického poradovníka sa NEPRIHLASUJTE!!! Zabezpečuje SZK!!!
3) SZK bude žiadať o bezplatné udelenie jednovstupových športových, humanitárnych víz
„a single entra visa" Visa type: humanitarian, sport

na obdobie:
*reprezentanti a členovia realizačného tímu 30.1. - 5.2.2018
*rozhodcovia 29.1.-5.2.2018
4) pozorne si vždy prečítajte inštrukcie ku každému políčku v dotazníku. K informáciám o ktorých odpovediach nemáte istotu radšej nevyplňujte!!!
5) pozývateľ - oficiálne pozvanie: Russian Karate Federation, Louzhnetskaya nab., 8/1, 119 992, Russia, Moscow

6) tranzitné miesta - Moscow - Sochi

7) v poslednej otázke dotazníka treba vybrať miesto podania o víza - Visa Application Center VHS

*túto možnosť nevyberať!!!!  Embassy of the Russian Federation in Slovakia

 

V prípade doplňujúcich informácií kontaktujte Kristínu Mackovú, mob.: 0904 323 309, mail: mackova@karate.sk

 

*údaje na SPLNOMOCNENIE na prevzatie cestovného pasu - v prípade neplnoletých, splnomocňuje zákonný zástupca, ktorý splnomocní K.M. na prebratie CP svojho syna/dcéry X.Y.

Mgr. Kristína MACKOVÁ, PhD., nar. 2.12.1978, číslo OP: HH322243

*vzor splnomocnenia

*vzor splnomocnenia - neplnoletí