KONTAKT

Sídlo zväzu
Slovenský zväz karate
Junácka 6
832 80 Bratislava
Telefonický kontakt
02/49249 132
0903 692 095

Ivan Husár na ZŠ Tupolevova, Petržalka/BA

Vzácna návšteva na ZŠ Tupolevova 20, Petržalka/Bratislava

 

Ivan Husár - štátny tajomník pre šport

 

štátny tajomník pre šport - Ivan Husár:

"Sľuby sa majú plniť. Predovšetkým tie, ktoré dáme deťom. My sme im na MDD prisľúbili, že najlepších športovcov z Partizánskej lúky odmeníme, a tak som aj s kolegami vyrazil do troch bratislavských škôl.

Sumár: niektorých sme prekvapili v triede počas hodiny, odovzdali im lopty, Lili tento darček veľmi úprimne odmietla, a tak dostane náhradný. Dvaja chlapci získali cenu fair-play.

Zahral som si stolný tenis s riaditeľom veľmi prošportovej školy, pozrel si profi zariadenú posilňovňu, vonkajšie športoviská, telocvične a v tej poslednej som objavil neskutočne nadané dievča.

Za mňa spokojnosť, dúfam, že spokojné boli aj deti."


štátny tajomník pre šport - Ivan Husár, riaditeľ ZŠ - Miroslav Cisár