KONTAKT

Sídlo zväzu
Slovenský zväz karate
Junácka 6
832 80 Bratislava
Telefonický kontakt
02/49249 132
0903 692 095

Skúšky technickej vyspelosti 14.01.2024

Stredoslovenský zväz karate


Vás pozýva na


skúšky technickej vyspelosti na stupne 2. - 1. kyu a 1. - 6. dan

 

Miesto konania: telocvičňa ZŠ, Sládkovičova 10, Ružomberok 

 

Dátum a čas konania: 14.01.2024 (nedeľa), 10:00 hod.


Organizátor: Stredoslovenský zväz karate
Usporiadateľ: KK Asahi Ružomberok /Bc. Miroslav Gejdoš - 0903298205, migejdos@gmail.com/ 


Skúšobná komisia: Predseda komisie prof. RNDr. František Kačík, DrSc.
Členovia komisie: Ing. Jozef Cisarik, Mgr. Ľubomír Striežovský

 

Prezentácia: 14.01.2024 (piatok), 09:30 hod.

 

 Pozvánka