KONTAKT

Sídlo zväzu
Slovenský zväz karate
Junácka 6
832 80 Bratislava
Telefonický kontakt
02/49249 132
0903 692 095

WKF vydáva pamätný časopis k 50. výročiu

WKF vydáva pamätný časopis k 50. výročiu

 

Svetová federácia karate vydala pri príležitosti 50. výročia špeciálny pamätný Časopis.

Časopis hodnotí najdôležitejšie míľniky za 50 rokov svojej histórie.

 

Časopis „1970-2020: Oslava karate"