KONTAKT

Sídlo zväzu
Slovenský zväz karate
Junácka 6
832 80 Bratislava
Telefonický kontakt
02/49249 132
0903 692 095

MODUL KARATE

Predstavenie MODULU KARATE na ZŠ Tupolevova

 

Slovenský zväz karate na základe výzvy Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie v oblasti športu v roku 2022 číslo F-2022-DOT01 dnes predstavil v priestoroch ZŠ Tupolevova 20 v Bratislave návrh MODULU karate ako Inovatívnu formu vzdelávania na hodinách telesnej a športovej výchovy na I. stupni základných škôl ("moduly").

 

Projekt Moduly koordinovane prepája sféru športových organizácií, športových klubov a športových zväzov s vyučovacím procesom na základných školách. Cieľom projektu je priniesť do vyučovania inovatívne metódy a formy vzdelávania, inšpirovať pedagógov a motivovať žiakov k pohybovej aktivite. Moduly majú presah aj mimo vyučovacieho procesu v podobe návodu pre žiakov a rodičov ako a kde zmysluplne tráviť voľný čas.

 

Za prítomnosti štátneho tajomníka Ivana Husára sme dnes, 27.6.2022 predstavili ucelenú víziu MODULU KARATE, ktorá pozostáva zo 6 vyučovacích hodín. Náplňou boli úpolové cvičenia a hry, základné údery a kopy, základy sebaobrany s penovými slížami, koordinačné hry s opaskami a karate AGILITY dráha.

 

Ako nás informovali, do projektu MŠVVaŠ sa spolu so SZK zapojilo 27 kandidátov / zväzov-športov. V 15 minútových blokoch predstavili svoje moduly a aktuálne spolu s nami všetci čakajú na rozhodnutie hodnotiacej komisie. O výsledkoch "výberového konania" nás Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR bude v najbližších dňoch informovať. Konečné poradie projektov sa zostaví podľa súčtu bodov všetkých členov komisie.

 

Veríme, že práve MODUL KARATE bude jeden zo športov, ktorého MŠVVaŠ podporí v rámci tohto atraktívneho projektu.