KONTAKT

Sídlo zväzu
Slovenský zväz karate
Junácka 6
832 80 Bratislava
Telefonický kontakt
02/49249 132
0903 692 095

SZK - INFO

Vážení členovia SZK,


v informačnom systéme SZK INFO bola pridaná položka ARCHÍV.

Jej používanie je veľmi jednoduché. Ak pri členovi zapíšete koniec činnosti /Menu Členovia - klik na meno člena v tabuľke - dopísanie dátumu ukončenia činnosti v detaile člena a následné uloženie zmien/, tak sa Vám tento člen automaticky presunie do Archívu. Tento člen už nebude ďalej figurovať v zoznamoch aktívnych členov, ani pri výpočte dotácií, či pri výpočte počtu známok na klub. Naspäť do aktívnych členov ho dostanete, ak mu dátum ukončenia činnosti vymažete.

V systéme ostáva aj naďalej mazanie člena. Využívajte ho len v ojedinelých prípadoch, napr. ak máte člena zapísaného duplicitne. 

Pri prestupoch sa nič nemení, vtedy neuvádzajte pri členovi koniec činnosti. Prestup Vám bude vo Vašom konte urobený zo strany ŠTK SZK.

V prípade nejasností ma neváhajte kontaktovať.

S pozdravom Ľubo Striežovský, ŠTK SZK