KONTAKT

Sídlo zväzu
Slovenský zväz karate
Junácka 6
832 80 Bratislava
Telefonický kontakt
02/49249 132
0903 692 095

SZK/Sekcia tradičného karate a kobudo

SLOVENSKÝ ZVÄZ KARATE
Sekcia tradičného karate a kobudo

 

 

Vážení tréneri, inštruktori, členovia SZK.

 

Dňa 16.7.2023 členovia sekcie tradičného karate a kobuda Slovenského zväzu karate Ing. Michal Merga, JUDr. Erik Štefák, František Kretovič, Ing. Tomáš Kayser a prezident zväzu Ing. Daniel Líška privítali na Slovensku na spoločnom stretnutí prezidenta medzinárodnej federácie Goju ryu Kokusai Karate Kobudo Renmei, Hanshi Akira Gushiho 9.Dan karate, 8.Dan kobudo a majstra Hanshi Shigeru Kinja 9.Dan karate, 7.Dan kobudo.

Po viacročných prípravných rokovaniach Sekcia tradičného karate a kobuda SZK získala súhlas na spoluprácu pri výučbe Kobudo v SZK. Jedná sa o pôvodné Rue-Ryu kobudo, ktoré obsahuje výučbu cvičenia s Bo, Sai, Ekku, Kama a Timbe.
Za odborného garanta v rámci SZK bol schválený Ing.T. Kayser (tomas.kayser@seiwa.sk), organizačné záležitosti výučby, tréningov a seminárov bude zastrešovať JUDr. Erik Štefák (erik.stefak@gmail.com).
Záujemcovia o cvičenie kobudo a informácie s tým spojené sa môžu priamo obracať na vyššie uvedených predstaviteľov sekcie.


Za Sekciu tradičného karate a kobuda SZK s pozdravom

Ing. Michal Merga
predseda sekcie