KONTAKT

Sídlo zväzu
Slovenský zväz karate
Junácka 6
832 80 Bratislava
Telefonický kontakt
02/49249 132
0903 692 095

Školenie rozhodcov (I., II.,III. kvalif. stupňa)

Výzva pre rozhodcov

RK SZK pripravuje školenie rozhodcov všetkých kvalifikačných stupňov (I. - III.), a to v termíne 14.9.2018 - 16.9.2018 v Košiciach.

 

Základnými podmienkami účasti na školení sú:

 

Rozhodca I. kv. stupňa:

vek 16 rokov, STV min. 4. Kyu, platný preukaz SZK


Rozhodca II. kv. stupňa:

kvalifikačný stupeň I. (alebo 3. rozhodcovská trieda), vek 18 rokov, STV min. 2. Kyu, prax min. 2 roky, platný preukaz SZK.


Rozhodca III. kv. stupňa:

kvalifikačný stupeň II. (alebo 2. rozhodcovská trieda), vek 18 rokov, STV min. 1. Dan, prax min. 2 roky na súťažiach SZK, platný preukaz SZK.

 

Ubytovanie bude zabezpečené na Školskom internáte A. Garbana, Werferova 10, Košice.

 

Prosíme záujemcov, aby sa najneskôr do 31.5.2018 prihlásili u predsedu RK SZK na predsedark@gmail.com s uvedením informácie o aký kvalifikačný stupeň majú záujem. Následne bude záujemcom poslaná pozvánka s uvedením podrobných informácií.