KONTAKT

Sídlo zväzu
Slovenský zväz karate
Junácka 6
832 80 Bratislava
Telefonický kontakt
02/49249 132
0903 692 095

Špeciálny Seminár Goju Ryu Karate-do Seiwakai Slovakia

Špeciálny Seminár Goju Ryu Karate-do Seiwakai Slovakia

 

 

Termín:   30. apríl 2022 (sobota)

Miesto:    Telocvičňa Sokolovňa (oproti plavárni Malina), Sasinkova 73/7, Malacky

Kontakt:  Š. Polák +421 907 375 533, Dr. R. Mráz +421 904 923 525