KONTAKT

Sídlo zväzu
Slovenský zväz karate
Junácka 6
832 80 Bratislava
Telefonický kontakt
02/49249 132
0903 692 095

Skúšky technickej vyspelosti

Stredoslovenský zväz karate


Vás pozýva na


skúšky technickej vyspelosti na stupne 2. - 1. kyu a 1. - 5. dan

 

Miesto konania: Základná škola, Terchová - Struháreň 933

 

Dátum a čas konania: 19.8.2022 (piatok), 14:00 hod.


Organizátor: Stredoslovenský zväz karate
Usporiadateľ: KK Žilina /Jozef Cisarik - 0948 900 425/


Skúšobná komisia: Predseda komisie prof. RNDr. František Kačík, DrSc., 7. Dan
Členovia komisie: Ing. Jozef Cisarik /6. Dan/, Mgr. Ľubomír Striežovský /5. Dan/

 

Prezentácia: 19.8.2022 (piatok), 13:30 hod.

 

Pozvánka