KONTAKT

Sídlo zväzu
Slovenský zväz karate
Junácka 6
832 80 Bratislava
Telefonický kontakt
02/49249 132
0903 692 095

Pre športovcov platia prísnejšie opatrenia!

Pre športovcov platia prísnejšie opatrenia!

Platia prísnejšie opatrenia

návrat športovcov na športoviská až po prepnutí COVID automatu do lepšej fázy


Od stredy 3. marca sa zmenili podmienky zákazu vychádzania. Dotýkajú sa aj športových činností. Niektoré regionálne úrady povolili aj krátkodobé tréningy či súťaže mladých športovcov, iné ich zamietli. Na návrat iných ako profesionálnych športovcov na športoviská je nutné, aby sa výrazne zlepšila na Slovensku epidemiologická situácia a COVID automat sa prepol do lepšej fázy. Podľa celonárodných kritérií COVID automatu je celé Slovensko naďalej v čiernej fáze, platí IV. stupeň varovania.


Viac informácií

 

https://www.olympic.sk/clanok/platia-prisnejsie-opatrenia-navrat-sportovcov-na-sportoviska-az-po-prepnuti-covid-automatu
https://www.olympic.sk/