KONTAKT

Sídlo zväzu
Slovenský zväz karate
Junácka 6
832 80 Bratislava
Telefonický kontakt
02/49249 132
0903 692 095

Veselé Vianoce a šťastný nový rok 2024

 

Vážení priatelia, členovia SZK, podporovatelia a fanúšikovia,

 

v mene Slovenského zväzu karate ako aj vo svojom mene Vám všetkým, úprimne želám príjemné prežitie vianočných sviatkov v kruhu rodiny, alebo priateľov.

 

Zároveň Vám želám veľa šťastia do Nového roku 2024.

 

Ďakujem všetkým za vykonanú prácu, úspešným športovcom za športové výkony a nech naše úsilie napredovať neoslabuje.

 

Daniel Líška
prezident SZK